0 av 0 för ""

Svävarterminalen undersöks

Publicerad: 2022-04-03

Malmös svävarterminal bidrar med stål i pilotprojektet

För några månader sedan berättade vi om pilotprojektet där Sweco, Tibnor och DEKRA vill undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Vi checkade in med Emma Danielsson, projektledare på Sweco och initiativtagare till pilotprojektet, för att höra vad som hänt sedan dess.

Hej Emma! Förut sökte ni ett rivningsprojekt och nu har ni hittat ett?

– Det stämmer! Jättekul att vårt första rivningsprojekt blir den gamla Svävarterminalen mitt i Malmö. Den byggdes på 80-talet som terminal för resor med svävare. Numera går resorna till Danmark via Öresundsbron så byggnaden ska rivas, men delar av den kommer att få leva vidare i nya byggnader.

Vad är det som är bra med den här byggnaden?

– Först och främst är stommen gjord av stål. Och eftersom byggnaden är relativt ung så vet vi mycket om stålet, det är en fördel för att kunna vara säker på kvaliteten. Dessutom är Svävarterminalen ett pilotprojekt för återbruk i Malmö, så det finns lite mer tidsmarginal än normalt i en rivningsprocess eftersom de provar sig fram.

Vad händer med resten av byggnaden?

– Staden tar vara på en del själva, till exempel belysning och undertaksplattor som kan användas i andra lokaler. Fasadplåten ska användas till att göra skyltar och olika fastighetsägare är intresserade av till exempel dörrar och stengolv. Delar av terminalen ska också hamna på Malmö Återbyggdepå, så Malmöborna kan köpa dem och använda i sina egna byggprojekt. Det är ju väldigt bra att de jobbar med massor av olika typer av byggprodukter för att verkligen få i gång återbruket! Men en stor del av klimatpotentialen sitter i stålet.

Vad blir nästa steg i Swecos projekt?

– Vi väntar nu på att byggnaden ska rivas och sedan kommer vi att hämta stålet till Tibnors lager där DEKRA kommer att göra kvalitetskontroller på det. Därefter kommer vi att kunna sälja stålet vidare till andra byggprojekt. Stålprofiler har återanvänts från byggnad till byggnad i enstaka pilotprojekt tidigare, men ingen har försökt att ta tillbaka dem till leverantören för att sälja dem igen till en icke förutbestämd kund. Vår förhoppning med pilotprojektet är att få till en smidig lösning av logistiken för de som river och bygger så att återanvändning av stålprofiler kan bli ett vanligt arbetssätt.

Kommer ni att gå vidare med fler byggnader?

– Ja, vi utforskar fortfarande det här arbetssättet och tar gärna emot fler tips på byggnader med stål som kanske kan återanvändas!

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se