0 av 0 för ""

Mätjobb effektiviseras med digitala kartor i iPad och smartPhones

Stadsbyggnadskontoret i Örebro vill effektivisera tekniken för personalen som jobbar på fältet. Det handlar till exempel om stöd vid mätning, inventering och fastighetsbildning. Även bygglovhandläggare kommer ha stor hjälp av att kunna ta med sig digitala handlingar ut i fält.

Den nya lösningen innebär att ett dagsaktuellt kartmaterial kan visas digitalt vid den aktuella platsen där mätjobbet ska utföras via iPad eller smartPhones. Lösningen gör det även möjligt att växla mellan olika bakgrundskartor eller visa den information som är intressant för just det specifika mätjobbet genom olika skikt i kartan som kan tändas och släckas. Kartmaterialet innehåller även uppdaterad information om vilka mätjobb som ska genomföras runt om i kommunen.

– Övergången från papperskarta till digitala verktyg ska bidra till att göra vår verksamhet mer effektiv och tillgänglig och dessutom förenkla planeringen av nya mätjobb. Idag måste man ringa in eller åka in till kontoret för att se vilka jobb som ska göras, säger Stefan Peterson på stadsbyggnadskontoret i Örebro.

Fokus på användbarhet
– I uppdraget kommer vi ha mycket fokus på användbarheten, många gånger arbetar de som utför mätjobben i mindre angenäma väder. Vi strävar efter att göra tjänsten enkel att använda och att den blir så lättillgänglig som möjligt, säger Dennis Bergström på Sweco.

Webbsidan med webbkartlösningen som är anpassad för iPad och smartPhones tas fram av Sweco och bygger på jQuery Mobile och OpenLayers.