0 av 0 för ""

Med digitalisering blir stadsutvecklingen mer långsiktig och hållbar

Idag genomsyrar digitalisering en allt större del av det arbete vi genomför. Genom att även låta samhällsbyggnadsprocessen bli mer digitaliserad finns flera och stora vinster att hämta, menar stadsplanerare på Sweco.

– En av de processer som har mycket att vinna på just digitalisering är samhällsbyggnadsprocessen, där vi både skulle kunna spara tid och pengar samt att vi skulle kunna ta fler smarta beslut i tidigare skeden. Med digitalisering som verktyg kan vi skapa en hållbar och långsiktig stadsutveckling, säger Sandra Westin, studiochef och stadsplanerare på Sweco.

Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen innebär att data behöver bli öppen och tillgänglig. Det i sin tur möjliggör att på ett enklare sätt följa informationen under hela projektets gång, från dialog- och samrådsprocesser, platsanalyser, modellering till slutlig produkt och förvaltning. Tack vare att informationen sparas i digitala databaser minskar risken för dubbelarbete och ger utrymme för att testa och simulera olika situationer för att kunna fatta tidigare och bättre beslut utifrån vad som exempelvis ger lägst klimatpåverkan.

Sweco har i flera uppdrag, både mot privata och offentliga beställare, arbetat för att digitalisera delar i samhällsbyggnadsprocessen, såsom framtagandet av digitala översiktsplaner åt Älvkarleby kommun, Täby kommun och Vallentuna kommun. Än idag kan översiktsplanen bestå av en traditionell pdf med flera tillhörande dokument, men genom att digitalisera planen finns mer information att tillgå på ett och samma ställe. På den digitala översiktsplanen går det att genom ett klick få fram olika typer av information för vad som gäller en specifik plats. Sweco har även utbildat kommuner om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen i det vinnovafinansierade projektet DigSam samt medverkar i fortsättningsprojektet DigiGrow. Andra exempel på projekt är där Sweco med hjälp av en GIS-modell i ett tidigt skede kan samordna och visualisera olika tekniska utredningar och arkitektmodeller. På så sätt skapas en gemensam bild av uppdraget och förståelse för olika förslags konsekvenser.

– Det är viktigt att påpeka att digitalisering i sig inte är målet eller en lösning, utan det ska ses som ett verktyg för att kunna ta kvalitativa och hållbara beslut. Bakom tekniken krävs fortfarande människor och här har Sweco en helhetsförståelse tack vare våra olika verksamhetsområden som kan analysera och prioritera de resultat som vi får fram. Det handlar inte bara om att spara timmar i projekt utan att faktiskt kunna använda tiden till att skapa nytta och i slutändan ett bättre resultat, säger Sandra.

Bilder från den digitala översiktsplanen åt Älvkarleby kommun.

Läs mer om:

För mer information kontakta:
Sandra Westin, studiochef och stadsplanerare vid Swecos arkitektverksamhet, epost: s.westin@sweco.se tfn: 073 084 58 98