0 av 0 för ""

Globala hållbarhetsmålen

Mer hållbara projekt när Globala målen är med från start

Vad är bra och vad kan bli ännu bättre? Genom att undersöka hur ett projekt påverkar FN:s globala hållbarhetsmål kan aktörer inom samhällsbyggnad i ett tidigt skede se till att projektet på bästa sätt bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Verktyget Swecos Hållbarhetssol™ bedömer ett projekt utifrån alla de 169 delmålen för att hitta förbättringspotential.

Sedan Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 har de globala målen fått ett stort genomslag, men ofta används de för att göra bedömningar på en mer övergripande nivå eller när projektet redan står klart.

Hållbarhetsutredaren Christina Granér är en av skaparna bakom det nya verktyget Swecos Hållbarhetssol™, som Swecos konsulter tagit fram för att kunna bedöma ett projekt utifrån de 169 delmålen bakom FN:s hållbarhetsmål. Hållbarhetsbedömningen resulterar i en grafisk bild, en ”sol”, som visar hur projektet bidrar till de globala målen.

– Verktyget skapar förutsättningar för att kunna se förbättringspotential och identifiera problem redan i planeringsskedet av ett projekt, för att kunna åtgärda dem direkt, men det kan även användas för att utvärdera ett projekt som redan är utfört, säger Christina Granér.

Tillsammans med våra kunder gör vi en gemensam bedömning i verktyget och kan utifrån resultatet jämföra olika alternativ, till exempel olika sträckningar av en järnväg, för att se hur de påverkar målen.

Bolaget Oslo – Stockholm 2.55 som ägs av regioner och kommuner arbetar för att halvera restiden med tåg mellan Oslo och Stockholm, och är en av de som provat.

– För oss känns det självklart att påverkan på de globala hållbarhetsmålen kommer att behöva bedömas i alla viktiga samhällsprojekt framöver. Det vore oseriöst att inte ha tänkt igenom hur vårt projekt kan bidra. Vi ser stora nyttor med en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm, inte minst för klimatet, men vi måste ta ett bredare ansvar när vi tittar på projektet ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55.

Henrik Andersson är strategikonsult inom transportinfrastruktur på Sweco och är den som fick uppdraget att undersöka konsekvenserna av det potentiella järnvägsprojektet ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

– Vi såg att Swecos Hållbarhetssol™ var ett lämpligt verktyg för att göra en helhetsbedömning av projektet. Det finns stora fördelar med att göra bedömningen tillsammans, eftersom kunden då får en bättre förståelse och ett helt annat ägarskap för produkten. Sådant går inte att skriva i en rapport, säger Henrik Andersson.

För mer information, kontakta:

Henrik Andersson, henrik.c.andersson@sweco.se
Christina Granér, christina.graner@sweco.se