0 av 0 för ""

Minskat matsvinn är en del i planen för att Trelleborgs kommun ska bli mer cirkulärt

Ökad självförsörjning och cirkulära affärsmodeller med lokalt producerade livsmedel ger minskad sårbarhet och minskad klimatpåverkan. Nu har Trelleborgs kommun utrett hur de kan bli mer cirkulära och i Swecos rapport kan du läsa mer om resultatet.

Den analys som Sweco har tagit fram kartlägger nuläget avseende flödet av livsmedel, ungefärliga finansiella värde på livsmedel samt utsläpp av koldioxid. Genom en workshop och diskussioner med olika aktörer har mer än 20 projekt för en mer cirkulär kommun identifieras. Det innefattar strategiska och praktiska uppdrag, finansieringsalternativ, tidsprogram och andra resurser.

Påverkan av ökad återanvändning och matsvinn har också beräknats. En viktig slutsats är att minskat matsvinn är en viktig nyckel i arbetet för att Trelleborgs kommun ska bli mer cirkulärt.

Rapporten identifierar projekt som skulle resultera i typiska cirkulära trender inom import, konsumtion, produktion och export som leder till ett mer effektivt, värdefullt och hållbart system.