0 av 0 för ""

Möt Swecos nya Sverigechef

I mitten av januari fick Sweco Sverige en ny vd. Åsa Bergman, som tidigare ansvarat för Swecos projektledningsverksamhet, tvekade inte att ta sig an den nya utmaningen. Vi ställer några frågor till Åsa Bergman om Sweco och hennes nya roll.

Hur känns det?

Jag är otroligt glad att jag har fått det här förtroendet. Jag känner mig entusiastisk och väldigt nyfiken på att lära mig mer om hela Swecos verksamhet och om den kunskap våra medarbetare har. Lika nyfiken är jag på att lära mig mer om våra kunder och hur de ser på de uppdrag Sweco utför landet över.

Vem är Åsa?

Jag är ingenjör i botten, från Väg och Vatten på KTH. Jag har arbetat som uppdragsledare, projektledare, regionchef och nu senast som vd för Swecos projektledningsverksamhet. På Sweco har jag varit i över 20 år på olika positioner och jag har suttit i ledningsgruppen för företaget i sex år.

Hur kommer jag som kund märka av att Sweco har en ny Sverigechef?

Sweco är en decentraliserad organisation där våra medarbetare har egna kundkontakter runt om i landet. Det är en del av vårt framgångsrecept. Jag hoppas kunna bidra med att förtydliga bilden av den breda och kompletta konsult Sweco är idag. Många av våra kunder känner kanske bara till en del av vår verksamhet och idag erbjuder vi mer och mer helhetslösningar där arkitekter, ingenjörer och miljöexperter arbetar ihop.

Vad ligger framför dig?

Vi har en rad framgångsrika år bakom oss på Sweco och målet är att fortsätta växa. Vi ska fortsätta att vässa oss inom hållbarhetsområdet och arbeta med att utveckla vår arbetsplats. Det är nödvändigt för att kunna attrahera och behålla de bästa talangerna. Utan kunniga medarbetare är Sweco ingenting – det är ju våra medarbetares kunskap som våra kunder köper.

Vad driver dig?

Jag kommer att arbeta för att ytterligare utveckla samverkan mellan våra olika teknikdiscipliner. När vi samverkar inom Sweco och tillsammans med våra kunder har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag är också väldigt intresserad av ledarskap. En av våra viktigaste uppgifter som chefer och ledare är att motivera våra medarbetare. Att få dem att växa, utvecklas och prestera bra affärer som våra kunder ska känna sig nöjda med.