0 av 0 för ""

Nödkraft för Beira i Mocambique

Beira, Mocambiques fjärde största stad med 460 000 invånare, är helt beroende av el som produceras utanför stadens gränser, Samtidigt drabbas Mocambiques östkust regelbundet av cykloner. Sweco har anlitats för att säkra stadens kraftförsörjning vid elavbrott.

Kraftförsörjningen i Beira består till stor del av energi från vattenkraft från andra delar av landet, men vid oväder kan vattenkraftverken slås ut och ledningarna blåsa omkull. Nu har Sweco blivit kontrakterade av det statliga elenergibolaget EDM (Electricidad de Mocambique) för att göra en statusbedömning av ett reservkraftverk i Beira, en insats som finansieras av Swedfund. Kraftverket finns redan idag, men är från slutet av 80-talet och har med åren förfallit. Behovet av reservkraft aktualiserades när cyklonen Idai drog fram över sydöstra Afrika i mars 2019 och Beira blev utan både el och vatten.

– Gasturbinkraftverket i Beira är den enda lokala kraftkällan av betydelse och den är därför mycket viktig för att säkerställa driften av samhällsviktiga funktioner som sjukhus och vattenverk och förstås att ge vanligt folk tillgång till elektricitet även under perioder med störningar på elnätet, säger Erik Bergström som är projektledare och gasturbinexpert.

Sweco har en lång historia i Afrika och blev kontaktade av kunden för att göra en oberoende professionell bedömning som kan ligga till grund för beslut om nödvändiga investeringar i Beiras reservkraft. Uppdraget består i att göra en statusbedömning av anläggningen och rekommendera åtgärder för att säkerställa fortsatt hög drifttillgänglighet. I uppdraget ingår även att ta fram tekniska specifikationer för upphandling.

Vid platsbesöket i början av mars fick Swecos experter uppleva vardagslivet och levnadsförutsättningarna för invånarna i Beira.

– Mocambique är ett mycket fattigt land och många lever på gränsen, men ändå håller man humöret uppe. Vi upplevde också att man tog Covid-19 och hygien på stort allvar. Alla hotell och restauranger hade handsprit framme och man uppmanades att tvätta sina händer ofta. Vi kom hem från Beira den 15 mars, precis innan UD gick ut med en generell avrådan från icke-nödvändiga utlandsresor. Alla i projektet känner att det var väl värt resan och att vi är en del av något viktigt, säger Erik Bergström.

I bild från vänster: Roine Österberg (Sweco), Stêlio Leitão (EdM), Gisela Boavida (underkonsult)

För mer information, kontakta:
Erik Bergström, projektledare och gasturbinexpert, erik.bergstrom@sweco.se
Roine Österberg, uppdragsledare, roine.osterberg@sweco.se