0 av 0 för ""

Växjö station

Publicerad: 2022-01-12

Nu står stationsbyggnaden i trä klar i Växjö

Växjös nya stations- och kommunhus är en av de största träbyggnader som någonsin har byggts i Sverige. Materialet och ett effektivt energisystem har bidragit till att byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Materialet trä har stått i centrum när Sweco har projekterat den 16 400 kvadratmeter stora stationen i Växjö, som också inhyser kommunhuset.  I kommunen satsar man sedan länge stort på att bygga hus och fastigheter i trä och nu har turen kommit även till stationen. Byggnaden har en trästomme av korslimmade träelement och en pelarbalkkonstruktion av trä, och även invändigt finns många byggdelar av synligt trä, som undertak, väggbeklädnader, golv och trappor. Mitt i byggnaden finns ett stort och öppet ”vardagsrum” där träet skapar en varm och välkomnande känsla.

– Att projektera en modern träbyggnad med både station och kommunhus under samma tak och som uppfyller alla brand-, tillgänglighets-, ljud- och arbetsmiljökrav har utmanat oss på många sätt, medan vi hela tiden har eftersträvat god arkitektur och intressanta upplevelser i byggnaden, säger Niklas Kummer, uppdragsledare och ansvarig arkitekt på Sweco.

Hållbarhetsaspekterna har stått i centrum och genomsyrat allt projekteringsarbete. Det nya stations- och kommunhuset är certifierat med Miljöbyggnad Guld, vilket innebär höga krav på material och energiförbrukning.

– Ur ett livscykelperspektiv är trä både mer ekonomiskt fördelaktigt och innebär en mindre klimatbelastning än om huset hade byggts med en traditionell betongstomme. Träet har också skapat en renare och mindre bullrig arbetsmiljö medan stationen har byggts, säger Niklas Kummer.

Sweco startade projekteringsarbetet i slutet av 2017 och huset invigdes hösten 2021. Uppdraget handlade från början om att ta fram bygghandlingar för genomförande av huset, men utvecklades så småningom till en full projektering inkl. bygglovs- och systemhandlingar. I samarbete med Skanska har Sweco arbetat med den övergripande designen och detaljprojekteringen, tillgänglighet och skyltning, medan andra arkitektkontor har jobbat med kommunhusets inredning och butikerna i stationen.

– Vi har lärt oss mycket om träbyggnadsteknik och det har varit en spännande resa från våra första insatser till att få se byggnaden stå färdig. Projektet har svetsat samman alla som har jobbat med det och vi är mycket stolta över att ha varit en del av teamet. Jag hoppas att byggnaden ger Växjö ett fint ansikte under lång tid framöver, säger Niklas Kummer.

För mer information, kontakta: Niklas Kummer, Niklas.Kummer@sweco.se

Station utifrån

Foto: Felix Gerlach