0 av 0 för ""

Nu blir klimatkalkyler enklare att förstå!

Sweco har tagit fram visualiseringstjänsten Carbon Cost Visualisation som tillgängliggör information i BIM-modeller och hjälper projektören att fatta klimatsmarta och kostnadseffektiva beslut. Vi träffade Swecos David Jirout för att höra mer om tjänsten.

TRE SNABBA MED HÅLLBARHETSEXPERTEN DAVID JIROUT

Hej David! Hur fungerar tjänsten Carbon Cost Visualisation?
– Carbon Cost Visualisation konverterar klimatkalkyler till färg: material, system eller komponenter som har stor påverkan på klimatet visas i larmande färger, medan lugnande färger används för material med liten klimatpåverkan. Färgerna baseras på klimatavtryck och kostnad och underlättar för användaren att fatta klimatsmarta beslut, utan att själv behöva vara klimat- och hållbarhetsexpert.

Varför har ni tagit fram tjänsten?
–Vi såg att det fanns mycket att vinna på att kommunicera klimatdata på ett pedagogiskt sätt. Genom att automatisera klimat- och kostnadskalkyler gör vi det enklare för fler att ta fram klimatkalkyler i byggprocessen, utan att projektet i slutändan behöver bli dyrare. Projektören får möjlighet att prioritera rätt och styra sina resurser för att fatta mer hållbara beslut.

Hur kan digitala verktyg lära oss mer om byggprojekts påverkan på klimatet?
– För att fatta klimatsmarta beslut behöver vi förstå var och hur utsläpp uppkommer. Genom att integrera miljödata med BIM-objekt kan vi kartlägga var utsläppen kommer ifrån och i vilka skeden de uppstår. Vi kan dessutom visualisera utsläpp som en heatmap i BIM-modellen för att underlätta kommunikation av byggnadens hållbarhetsprestanda. Med sådana insikter underlättar Carbon Cost Visualisation för projektörer att anpassa sina lösningar och materialval till de mest klimatsmarta och kostnadseffektiva. Det gynnar projektet och minskar klimatavtrycket.

För mer information, kontakta:
David Jirout, david.jirout@sweco.se