0 av 0 för ""

Nu börjar förberedelserna inför klimatdeklarationen

I början av september meddelade regeringen att man kommer att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader från och med 1 januari 2022. Det innebär att alla i branschen, även mindre företag, behöver sätta sig in klimatberäkningar och livscykelanalyser.

En klimatberäkning synliggör var de stora koldioxidutsläppen finns, och om den görs i ett tidigt skede kan man som fastighetsägare använda den som beslutsunderlag för att minimera sin klimatpåverkan. Materialvalet har en stor påverkan, och även valet av leverantör – om det blir många och långa transporter till och från byggplatsen.

Vill öka kunskapsnivån

Sweco arbetar sedan länge med livscykelanalyser, klimatberäkningar och miljöcertifieringar på uppdrag av fastighetsägare och byggbolag, och har nyligen deltagit i ett uppdrag för IVL Svenska Miljöinstitutet och GrönBoStad Stockholm där målsättningen har varit att öka kunskapsnivån om klimatberäkningar i branschen.

– De stora byggherrarna arbetar ofta med klimatberäkningar, men det är viktigt att även de små- och medelstora företagen hittar det stöd de behöver för att kunna höja sin kunskapsnivå och hitta rätt verktyg. I uppdraget med Origo har vi haft en mycket bra dialog med projektgruppen och fastighetsägaren och det känns verkligen som att det här projektet har varit till stor nytta för oss alla, säger Marie Sagvik, rådgivare inom hållbar fastighetsutveckling på Sweco.

Utvärderade Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Målet med uppdraget har varit att öka kunskapen hos alla inblandade parter och samtidigt utvärdera Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM), ett branschgemensamt verktyg som ska kunna användas av alla.

– BM har mottagits väldigt väl, och programmet utvecklas hela tiden för att möta branschens behov. Just nu utprovas automatisk inläsning av mängder från kostnadskalkyl. Även om utvecklingen främst drivs av större aktörer kommer dessa funktioner främja små- och medelstora företag, då nästintill alla använder sig av denna typen av kalkyl, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Verktyget har använts på ett pilotfall, Origo i Solna Strand, där Humlegården Fastigheter ska uppföra ett helt nytt kvarter med kontor, service och restauranger. Beräkningarna omfattar en av projektets deletapper, och Swecos experter talade med miljösamordnare, konstruktörer, arkitekter och kalkylatorer för att få veta ungefär hur stora mängder av materialen – betong och stål – som skulle gå åt till byggnadens stomme och grund.

Jämförelse av scenarion

Genom att göra tre olika beräkningar, en med generiska data som finns i verktyget, en med lokala leverantörer och en med leverantörer i länder längre från byggarbetsplatsen, kunde experterna se hur de olika scenariona skilde sig åt, och fastighetsägaren Humlegården har därmed fått ett underlag för att kunna ta fler klimatsmarta beslut innan bygget påbörjas.

– Vi på Humlegården vill bidra till en hållbar utveckling. Verktyget och Swecos underlag ger oss en fördjupad kunskap om vår klimatpåverkan och hur vi kan minska den, säger Niclas Erneving, projektchef på Humlegården.

Klimatdeklaration under utveckling

Nästa steg i utvecklingen av klimatdeklarationen blir att Boverket utvecklar en databas med relevanta klimatdata, för att sedan ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln. Därefter planeras en standardisering som reglerar byggprocessens klimatpåverkan.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och vi vet att klimatberäkningar är ett viktigt verktyg för att minska påverkan. Vi på Sweco är redo att assistera både stora och små företag med klimatberäkningar framöver, säger Marie Sagvik.

Fakta om klimatdeklarationen och byggsektorns miljöberäkningsverktyg

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Sagvik, rådgivare hållbar fastighetsutveckling, marie.sagvik@sweco.se

Anna Joelsson, LCA-specialist, anna.joelsson@sweco.se