0 av 0 för ""

Nu invigs askgravlund och minneslund vid Munkfors kyrka

I helgen invigdes den nya askgravlunden och minneslunden vid Munkfors kyrka som Swecos landskapsarkitekter har utformat. Med en länk till ortens historia inom järnhandel har corténstål används som huvudmaterial.

På uppdrag av Forshaga-Munkfors församling har en av Swecos landskapsarkitekter ansvarat för ny utformning av minneslunden samt en ny askgravlund vid Munkfors kyrka utanför Karlstad. Visionen har varit att samordna minneslunden och askgravlunden inom samma område, men att de ändå är tydligt skilda från varandra. I uppdraget ingick även konstnärlig utsmyckning.

– För att förena de båda lundarna har vi valt att placera ett större konstverk i cortenstål, som sammanlänkande riktmärke. Både minneslunden och askgravlunden har utformats med gemensamt formspråk i bland annat utsmyckningsplats för blommor och ljus, säger Ulrica Larsson, ansvarig landskapsarkitekt på Sweco.

Då Munkfors har en lång historia inom järnhantering har arkitekterna valt att använda sig mycket av cortenstål i gestaltningen. Färgskalan är inspirerad av platsens stora tallar samt kyrkans tegeltak.

Projektet har skett i nära samarbete med förvaltningen.