0 av 0 för ""

Nu invigs Citybanan

Den 10 juli invigs Citybanan, den nya pendeltågstunneln som går mellan Stockholms Södra och Solna. Sweco har deltagit i projektet inom flera delområden och i många olika discipliner.

När Citybanan öppnar för trafik flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms Södra och Tomteboda. Kapaciteten fördubblas genom centrala Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Idag samsas all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg – på två spår.

Björn Kvist, uppdragsledare för Swecos projektering av Station Odenplan och norra delen mot Tomteboda. 
Berätta om din del av projektet!
– Vårt arbete med Citybanan började redan 2004 då vi fick uppdraget att ta fram en systemhandling för de två nya pendeltågsstationerna tillsammans med Grontmij. 2007 fick vi även bygghandlingsuppdraget för station Odenplan och för den norra delen av banan till Tomteboda. Nästan alla Swecos verksamheter har deltagit i vår del av Citybananprojektet i någon fas. Anläggningskonsulter, arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, IT-konsulter och många fler från Sweco har varit involverade i detta stora uppdrag som har pågått i över tio år.

Vad har varit mest utmanande?
– Mest utmanande, men också mest givande, har varit att skapa de tekniska lösningarna för Station Odenplan. På en begränsad yta måste både den nuvarande tunnelbanan, den nya pendeltågsperrongen, men även den nya t-banelinjen, gula linjen, få plats.

Vi är nu inne i den absoluta slutfasen av uppdraget där vi gör mindre justeringar av installationer. Under hela det här sista året har det också varit väldigt mycket tester som har gjorts och som fortfarande pågår. Förutom att sträckan provkörs med tåg testas alla system. Stationen är mycket komplex och kan liknas vid en mindre flygplats.

Hur känns det nu att allt är klart till slut?
– Det har varit väldigt intressant och spännande att få arbeta med Citybanan i hela tio år, men alla uppdrag har ett slut. Kunden är nöjd med vår prestation och vi kan vara stolta över ett väl utfört arbete.

Jan Dahlberg, teknikansvarig spår för järnvägsbron i Årsta sedan 2007.
Varför har en ny bro byggts över spårområdet?
– Pendeltågsspåren behövde ansluta där Citytunneln kommer upp vid Stockholms Södra och det gjorde att de båda banorna måste korsa varandra. Vi har därför projekterat en 1,4 kilometer lång järnvägsbro över spårområdet i Årsta för att leda övriga norrgående tåg till den gamla Årstabron över Årstaviken.

Vilka har varit de största utmaningarna?
– Det område vi har arbetat med är en av Sveriges mest komplexa järnvägsanläggningar. Det har varit lite som att lägga ett komplicerat pussel. Den största utmaningen har varit etapplaneringen – att kunna hålla trafiken igång hela tiden under hela bygget.

Vad har varit mest givande i projektet?
– Det har varit ett långt, kul och lärorikt uppdrag. Vi har lagt ner över 100 manår under projektets gång sedan kontraktet skrevs i april 2007. Förutom att vi har haft nöjet att arbeta med Stockholms största järnvägsprojekt har det känts bra att kunden har låtit oss vara delaktiga i etapplanering och produktionsplanering. Trafikverket har varit lyhörda och litat till vår kompetens.