0 av 0 för ""

Nu invigs Göteborgs första parkeringshus för cyklar

Ett nytt parkeringshus för omkring 600 cyklar invigs idag vid Gamlestadens resecentrum i Göteborg. Det tre våningar höga huset erbjuder en lättillgänglig och säker parkering. Sweco har varit med från första skiss till färdig projektering och ansvarat för samtliga discipliner.

Cykelhuset blir Göteborgs första cykelparkeringshus, ett hus tillägnad enbart parkering av cyklar. Trafikkontoret i Göteborg Stad är beställare och Skanska är entreprenör. Sweco har varit involverade i uppdraget sedan 2016 där vi först utförde en förstudie för att utreda möjligheterna att uppföra ett parkeringshus för cyklar i Gamlestaden samt att föreslå alternativ för hur det skulle kunna utformas och gestaltas.

– I förstudien prövade vi olika principer för att jämföra hur husets layout påverkar upplevelsen ur cyklistens synvinkel samt kapaciteten avseende antal parkeringsplatser. Vi studerade främst två olika principer, dels en layout där hela cykelparkeringen byggs upp kring en ramp längs med byggnadens fasad, dels en layout som utgår från en mer traditionell bjälklagslösning med trappor och ramp. Förslaget med traditionell bjälklagslösning valdes tillslut, dels på grund av cyklistens upplevelse och trygghet, samt på grund av dess byggbarhet och att det erbjöd fler parkeringsplatser, säger Malin Landh, handläggande arkitekt på Sweco.

2018 fick Sweco uppdraget att jobba vidare med projektet och utföra bygghandling. Under bygghandlingsfasen har stort fokus för arbete legat på att dels skapa en trygg och funktionell byggnad att parkera sin cykel i, samt att utveckla gestaltningskonceptet från förstudien till en väl genomarbetad byggnad i såväl detaljer som i helhet. Parkeringshuset kommer vara en öppen och transparent byggnad med en fasad av vit, perforerad plåt. Cykelparkering erbjuds på samtliga tre våningar, och entréplan erbjuder även platser för specialcyklar samt servicestation med cykelpump och verktyg. Byggnaden kommer att ha kameraövervakning samt en god och trygg ljusbild, där belysningen är programmerad att ändra färg vid event. Det beräknas tas i bruk i augusti 2020.

Swecos experter inom konstruktion, arkitektur, ljusdesign, brand och installation har arbetat i uppdraget.

Sweco har även utformat både Gamlestaden resecentrum och den närliggande gångpassagen under spåren. Läs mer om projekten:

För ytterligare information, kontakta: 

Malin Landh, arkitekt Sweco, 072-248 61 45, malin.landh@sweco.se