0 av 0 för ""

Eva Lisa Holtz arena

Publicerad: 2022-04-14

Nu invigs Karlstads nya inomhusarena i trä

Inomhusarenan Eva Lisa Holtz arena är Europas tredje största och den första i sitt slag med en stomme helt i trä. Swecos arkitekter har stått för utformningen som bygger på gestaltningsidén ”Arenan i skogen”.

Karlstads nya arenaområde ligger i kanten av I2-skogen, ett stort friluftsområde som tidigare varit militärens övningsområde. Swecos arkitekter har tagit fasta på det naturnära läget och har låtit gestaltningsidén ”Arenan i skogen” genomsyra arbetet med utformningen av arenan där materialet trä står i centrum och har använts både i fasader och i bärande konstruktioner.

– Träfasaderna är av Thermowood, vilket innebär att de är värmebehandlade så att träet får möjlighet att åldras till en naturligt grå kulör. Inomhus återkommer träet men där med en vitpigmentering som behövs för att klara de brandsäkerhetskrav som finns. Vi har använt korslimmat trä inte bara i bjälklag och innerväggar utan även till räcken läktare och trappor. Särskilt nöjda är vi med det massiva träräcke som täcker av bjälklagskanten och avslutas med en glasskiva på inomhusarenans övre plan, säger Lars Yngvesson, ansvarig arkitekt.

Swecos arkitekter har arbetat med projektet sedan hösten 2018 och har utformat anläggningen i nära samverkan med Karlstads kommun. Själva projekteringen startade 2020 genom ett partneringprojekt mellan kommunen och totalentreprenören ByggDialog. Förutom inomhusarenan som nu står klar byggs också en utomhusarena som förväntas bli färdig efter sommaren. Genom de nya anläggningarna får staden ett arenaområde som ligger bra till för kommunikationer och som är öppet för allmänhet och föreningar att använda.

– Jag är väldigt glad att vi fått det stora förtroendet att ta hand om hela arkitektuppdraget, från skiss till färdig bygghandling. Vi har haft en tight tidplan där projekteringen pågått parallellt med bygget, men vi har hela tiden haft en öppen dialog med kommunen och ByggDialog, något som lett till ett gott samarbete genom hela processen, säger Lars Yngvesson.

Karlstads friidrottare får nu både en inomhus- och utomhusarena, samtidigt som stadens fotbollslag får en modern anläggning att spela sina matcher på. Även det amerikanska fotbollslaget, Carlstad Crusaders, som är ett av Sveriges mest framstående lag, har länge saknat en egen anläggning.

– Att utforma just idrottsanläggningar är speciellt, då funktionen står i centrum på ett helt annat sätt. Bland annat måste alla mått bli exakt rätt och det finns siktlinjer och kameraplatser att ta hänsyn till så att publiken kan ta del av allt som händer. Vi har också arbetat med en rad olika förslag för att hitta rätt kulör till sportgolvet i inomhusarenan. Till slut landade vi i en röd ton som ger rummet värme och energi, säger Lars Yngvesson.

För bara några veckor sedan blev det klart vilka namn de nya arenorna skulle få. Hela området ska kallas Solstadens sportcenter, och Eva Lisa Holtz arena blir namnet på inomhusarenan för friidrott medan Sola arena blir namnet på utomhusarenan för fotboll, friidrott och amerikansk fotboll. Förslagen har kommit in från Karlstadsbor i en namntävling och den som kan sin historia vet att Eva Lisa Holtz var en krögare som levde på 1700-talet och kallades Sola på grund av sitt glada humör.

– Det känns fantastiskt att få lämna över den nya arenan till Karlstadborna. Det här är stort i Karlstad, och därför hoppas vi förstås på ett gott mottagande från allmänheten nu när det är dags för invigning. säger Lars Yngvesson.

För mer information, kontakta: Lars Yngvesson, ansvarig arkitekt, lars.yngvesson@sweco.se

Foto: Felix Gerlach