0 av 0 för ""

Nu invigs Norrtälje tingsrätt

Idag inviger Norrtälje tingsrätt sina nya lokaler i det kulturminnesmärkta Miloverkstaden på Campus Roslagen. Det är arkitekter på Sweco som ansvarat för ombyggnationen och har medverkat från programskede till slutlig projektering.

Idag invigs Norrtälje tingsrätts nya lokaler på Campus Roslagen. För Swecos arkitekter har uppdraget inneburit att anpassa Miloverkets lokaler, en del av byggnadsminnet LV3*, utifrån Domstolsverkets krav och tingsrättens verksamhet och önskemål, samtidigt som de antikvariska värdena bevaras. Norrtälje tingsrätt har tidigare varit placerad i stadens tingshus från 1912, men då byggnaden inte längre uppfyllde de krav för en domstol flyttas nu verksamheten. Visionen har varit att skapa en byggnad som möjliggör för framtida expansion i takt med Norrtäljes befolkningstillväxt.

– Unikt för projektet är hur lokalen är utformad i förhållande till hur verksamheten i en tingsrätt fungerar. Tingsrätten består av flera funktioner med varierande grad av offentlighet som alla ska samverka med varandra och vi har arbetat med att knyta samman dessa aktiviteter och utrymmen. För personalen kommer detta underlätta arbetet då lokalerna är anpassade för hur och var de arbetar. Kontorslokalerna ligger samlade med närhet till varandra och till ytor som används aktivt under arbetsdagen, säger Lotten Drakman, ansvarig arkitekt på Sweco.

I förhållande till Norrtälje tingsrätts tidigare lokaler har den nya byggnaden fler förhandlingssalar, samtalsrum och ljudtäta avgränsningar som medför att verksamheten kan fungera på ett rättssäkert sätt. Förhandlingssalarna är även designade för att passa dagens behov med tillgång till digitala hjälpmedel, inspelning och ljusavskärmning. Uppdraget har skett i nära dialog med domstolsverkets ansvariga, Norrtälje tingsrätt samt med Tengbom som ansvarat för inredningen.

– Samarbetet med Sweco har fungerat bra. De har varit duktiga på att framföra kreativa lösningar och på att förutse problem som andra inte sett och som vi då har kunnat undvika, säger Robert Beronius, chefsadministratör vid Norrtälje tingsrätt.

*LV3 Roslagens Luftvärnsregemente.

Foto: Tim Meier