0 av 0 för ""

Nu invigs Rinkebystråket

På fredag invigs Rinkebystråket i Stockholm, som är utformat av Swecos arkitekter. Från att ha varit en gata som separerat gående från fordonstrafikanter har Rinkebystråket blivit en levande stadsmiljö med butiker, restauranger, träd och mötesplatser.

Förnyelsen av Rinkebystråket är en del av Stockholms stads utveckling av miljonprogramsområdet Rinkeby. Efter att i nästan ett halvt sekel ha varit en trafikseparerad miljö med bara bussar och bilar har nu människorna fått ta mer plats. En serie paviljonger med butiker och restauranger kantar den förnyade gatan, som också har fått nya träd. Resultatet har blivit ett nytt gaturum som inbjuder till vistelse och som dessutom binder samman Rinkeby Torg med Järvafältet.

Gatan är försedd med gångbanor och träd och nya trappor och broar binder samman gatan med befintliga gångstråk. Källare i hus är omgjorda till verksamhetslokaler och längs med stråket ligger uteserveringar och miniparker. En ny aktivitetspark bildar övergång till Järvafältets nya entré och planeringen har skett i dialog med de boende. Genom förnyelsen av Rinkebystråket ökar dessutom tillgängligheten till andra delar av området.

Ansvarig arkitekt: Willy Hermansson
Ansvarig landskapsarkitekt: Thorbjörn Andersson
Certifierad sakkunnig i tillgänglighet: Monika Albertsson