0 av 0 för ""

Nu invigs Rinkebyterrassen

Den 15-16 september invigs Rinkebyterrassen, utanför Stockholm, som Swecos landskapsarkitekter har utformat. Terrassen är placerad på överdäckningen av motorvägen som tidigare skilde Rinkeby från Kista.

Till helgen invigs Rinkebyterrassen med nya bostäder och en panoramaterrass i Rinkeby utanför Stockholm. Invigningen börjar kl. 14:00 på fredag med invigningstal, konst och musik. Under dagarna kommer det finnas möjlighet att besöka en av lägenheterna och promenera bland de nya konstverken. Swecos arkitekter, genom landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, har ansvarat för områdets panoramaterrass. Thorbjörn kommer även att tala under invigningen.

Panoramaterrassen är en utsiktsplats med vackra vyer över Järvafältet. Platsen, som är ett avslut på det så kallade Rinkebystråket, skapar en koppling mellan Rinkeby och de stadsdelar som ligger på andra sidan Järvafältet. Avståndet mellan Rinkeby och Kista är inte mer än 400 meter men de båda stadsdelarna har tidigare skilts åt på grund av E18. Motorvägen är nu placerad i en tunnel och det är på tunneltaket som panoramaterrassen och nya bostäder är placerade.

Förutom panoramaterrassen har Sweco ansvarat för modernisering Rinkebystråket, med visionen om att vända den trafikseparerade miljön till ett levande stråk med butiker, sittplatser och grönska. Rinkebystråket invigdes för ett år sedan.

Invigning av Rinkebyterrassen

  • När: 15-16 september
  • Var: Rinkebyterrassen, Rinkeby
  • Tid: Start kl. 14.00 den 15 september