0 av 0 för ""

Nu invigs stadsdelen Vallastaden – Sveriges största bo-och samhällsexpo

Nu invigs stadsdelen Vallastaden – Sveriges största bo-och samhällsexpo

Imorgon, den 2 september, invigs Vallastaden 2017 i Linköping och Sveriges största bo- och samhällsexpo slår upp portarna. Vallastaden är en helt ny stadsdel som består av åtta kvarter med 1000 nya bostäder och Sweco har projektlett bygget.

Mellan den 2-24 september arrangeras bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 där besökare kan uppleva 70 olika bostäder och ta del av lika många sätt att bo och leva. På mässan får allmänheten besöka en lägenhet i varje hus och i den nya stadsdelen finns över 40 olika projekt som lika många arkitektkontor har varit med och ritat.

Sweco har haft rollen som byggchef, logistiksamordnare och säkerhetssamordnare. Flera av Swecos andra kompetenser har också varit involverade i projektet och Swecos arkitekter har utformat det torg som kallas Nobeltorget med närliggande park. Torget fungerar som en länk mellan Vallastaden och universitetsområdet. Parken ligger längs med Smedsbäcken och har skapats för möten, aktiviteter, motion och rekreation.

– Eftersom vi varit både byggchef, logistiksamordnare och säkerhetssamordnare har vi haft en bra helhetsbild över projektet. Det har gjort att vi tillsammans med kunden kunnat arbeta effektivt i projektet och hittat snabba lösningar på de utmaningar projektet ställts inför. Uppdraget har varit extra stimulerande på grund av det höga tempot och snäva tidsramarna men också att det varit så många inblandade. Då krävs både god logistiksamordning och kommunikation, säger Johan Bäckström, byggchef från Sweco.

Hållbara lösningar
Hållbart byggande, så som träbyggnadsteknik, passivhus, plusenergihus, solceller och öppen dagvattenhantering har stått i fokus i byggandet av Vallastaden. Inga bilar är tillåtna på gatorna, utan istället har alla tillgång till ett gemensamt parkeringshus, eller multihus, som ligger i anslutning till området. Där finns även sopsugscentral, biltvätt och återvinningsstation och fasaden är klädd med solcellspaneler. Under hela området finns en kulvert som står för strömförsörjning, fjärrvärme och sophantering. Den har en ny patenterad konstruktion som är unik för Vallastaden och ger möjlighet att bygga ut och uppdatera tekniken till hela området, utan att behöva gräva upp gator. I Vallastaden är grönytor viktiga och flera byggnader har gröna tak för att värna om naturen i området.

Läs mer om Vallastaden här: https://www.vallastaden2017.se/

För mer information, kontakta:
Johan Bäckström, byggchef Sweco, 072-7138864, johan.backstrom@sweco.se
Julia Lantz, projektledare Sweco, 072-5452722, julia.lantz@sweco.se
Pernilla Wiman, landskapsarkitekt Sweco, 013 25 27 28, pernilla.wiman@sweco.se