0 av 0 för ""

Swecos arkitekter har utformat Västerås stifts nya kanslibyggnad.

Nu invigs Västerås stifts nya kanslibyggnad

Nyligen invigdes den nya kanslibyggnaden för Västerås stift. Swecos uppdrag har inneburit att utforma en tillbyggnad för stiftskansliet samt lokalanpassning av befintliga ytor.

Kanslibyggnaden, som nyligen invigdes, ligger i en kulturhistorisk miljö omgiven av byggnader som är knutna till Västerås Domkyrka och andra hus från medeltiden. Här har Swecos arkitekter utformat tillbyggnaden samt lokalanpassning av de befintliga ytorna.

– Kanslibyggnaden ligger i ett riksintresse för kulturvård något som har haft betydelse för gestaltningen. Utformningen har diskuterats mycket i samråd med antikvariska myndigheter, stadsbyggnadskontoret och beställaren Västerås stift, Svenska kyrkan. Genom byggnadens utformning har ett nytt och spännande stadsrum med Svartån som granne skapats, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt på Sweco.

Tillbyggnaden är utformad som en flygel med glasad entré och reception som ansluter till den äldre kontorsbyggnaden. Den nya delen ligger indragen från gatan vilket ger ett välkomnande torg med huvudentré. Gaveln är uppglasad mot intilliggande Svartån och den modernt utformade fasaden, i cederträ, livfull fönstersättning och distinkta detaljer i zinkplåt, ger både en kontrast och en samhörighet med det äldre huset.

Genom projektet skapas en modern, effektiv och tillgänglig arbetsplats där nu hela personalstyrkan vid Västerås stift kan samlas under ett och samma tak.