0 av 0 för ""

”Nu kan vi förutspå hur samhället ser ut efter krisen”

Hemmakontor, inställda resor och nya former av socialt umgänge – så ser livet ut för många under coronakrisen. Men hur kommer samhället att se ut när krisen är över? En sak är säker, och det är att det inte kommer att bli detsamma som innan. Bo Thydén är surveystatistiker på Sweco och ägnar dagarna åt att förutspå framtiden.

TRE SNABBA MED BO THYDÉN, SURVEYSTATISTIKER

Hej Bo! Varför görs så många undersökningar nu?
– Våra vanor har förändrats kraftigt under coronakrisen. Till exempel jobbar vi hemifrån, väljer nya färdmedel, ändrar våra sätt att umgås, och handlar på nya sätt. Många av våra nya beteenden kommer vi också att behålla när krisen är över, och därför är det viktigt att kunna förutspå hur samhället behöver anpassas för att möta de nya kraven. Just nu undersöker vi exempelvis hur Region Stockholms idrottsföreningar påverkas och hur föreningslivet kommer att se ut framöver.

Har du några exempel på hur samhället kan förändras?
– Många har upptäckt att det är bekvämt att jobba hemifrån och att det är smidigt att hålla kontakten digitalt. Därför kan man tänka sig att behovet av platser på ett fysiskt kontor kommer att minska. Under krisen har vi också valt andra sätt att resa. Vissa har exempelvis börjat cykla, gå eller ta bilen för att inte belasta kollektivtrafiken, och sådana vanor kan hänga kvar. Ett annat exempel är att äldre upptäckt e-handeln när de har undvikit att besöka den fysiska affären. Genom att undersöka de här nya vanorna kan regioner, kommuner, myndigheter och företag förbereda sig för tiden efter krisen.

Är det något särskilt man ska tänka på när man gör en undersökning?
– Till att börja med gäller det att tänka till på hur krisen påverkat oss idag, för att med den utgångspunkten undersöka relevanta områden som är viktiga när det gäller att förutspå framtiden. Det är också viktigt att göra undersökningar med kvalitet – att använda statistiska metoder som är vetenskapligt underbyggda och se till att ha ett representativt urval. Krisen påverkar vårt sätt att leva och må och det är nu vi behöver genomföra undersökningarna för att kunna dra slutsatser om framtiden.

För mer information, kontakta:
Bo Thydén. surveystatistiker, bo.thyden@sweco.se