0 av 0 för ""

Elise Grosse vid de globala målen

Nu lyfter vi de lokala initiativen i ”A Sustainable Start”

Seminarieserien A Sustainable Start är ett samarbete mellan Sweco, ABLE Foundation, Clarion Hotel, Initiativ Samutveckling och SISAB. Konceptet, som blivit en stor framgång under sina två första år, fortsätter nu med fokus på att lyfta lokala initiativ och att hitta nya synergier. Vi träffade Elise Grosse, Hållbarhetschef för Bygg & Fastighet på Sweco och ansvarig för Swecos deltagande i eventen, för att få veta mer om höstens upplägg.

Hej Elise! Vad vill ni uppnå med seminarieserien A Sustainable Start?

– Precis som tidigare år är vårt mål att tillsammans öka kunskapsutvecklingen inom Agenda 2030, inspirera till konkreta åtgärder och öppna för nya samarbeten som gynnar hållbarhetsarbetet. Vi parar ihop två mål vid varje seminarietillfälle och ser vilka kopplingar som finns mellan dem. Vårt fokus ligger på vad vi konkret kan göra för öka takten och bli mer hållbara.

Hur ser upplägget ut i höst?

– I våra kommande seminarier kommer vi att fokusera på olika lokala initiativ runtom i Sverige och se om de kan lyftas till nationell nivå. Seminarierna kommer att hållas på olika orter och våra lokala Sweco-kontor kommer att ha ett team med experter på plats. Eftersom vi gärna vill ha med de ungas perspektiv i frågorna samarbetar vi med olika skolor som kommer att delta med representanter. Tillfällena kommer att livesändas, så alla som vill kan delta och vara med i diskussionerna efteråt.

Vad ser du mest fram emot?

– Jag tycker att hela upplägget med vår Nils Holgersson-resa är väldigt spännande – att få träffa innovativa lokala aktörer som gjort något konkret, och se om det går att växla upp deras idéer till nationell, eller kanske till och med internationell nivå. Det finns mycket att upptäcka!

Mer information om A Sustainable Start

Till anmälan för att få en Zoom-länk