0 av 0 för ""

Nu presenteras nytt förslag för moderniseringen av Stureplan

Nu presenteras nytt förslag för moderniseringen av Stureplan

Just nu pågår planeringen av Sturekvarterens modernisering i centrala Stockholm och i veckan presenterades det nya förslaget. Flera av Swecos experter arbetar i uppdraget vars vision är att skapa ett öppet kvarter med fler publika ytor.

– Förslaget som nu presenteras är en utveckling av det tidigare arbete som vi gjort och där vi har tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in. Tack vare ett nära samarbete med alla inblandade aktörer är resultatet ett väl balanserat förslag där vi renoverar kvarteret, återskapar förlorad stenstad och bjuder in allmänheten till delar av kvarteret som tidigare varit stängda, säger Jens Randecker, arkitekt på Sweco och samordnande arkitekt för ett flertal kontor som har varit ansvariga för olika delar av projektet.

Sturekvarteret i centrala Stockholm är en av stadens mest levande platser. Genom moderniseringen kommer kvarteret på ett bättre sätt än idag sammankoppla och integrera kvarteret med den omkringliggande staden. Det uppdaterade förslaget som nu presenteras håller fast vid visionen om att skapa ett öppet kvarter med fler publika ytor. Kvarteret kommer få fler bostäder, hotell och kontor som möter framtidens krav och efterfrågan. Dessutom blir tillgängligheten till kollektivtrafiken bättre.

Ytterligare aspekter som förslaget tar fasta på är återskapandet av Bångska palatsets ornamentrika fasad mot Stureplan och byggnadens innergård blir en del av Sturegallerian. Även en ny entré mot Humlegårdsgatan kommer tillgängliggöra kvarteret och gallerian ytterligare. Planen är att kvarteret och dess verksamheter kommer vara öppet under hela genomförandefasen.

Mellan den 19 juni – 14 augusti ställer Stockholms stad ut det slutliga förslaget för projektet i Sturegallerian. Sweco arbetar på uppdrag av ADIA och under hösten kommer Swecos arkitekter och konstruktörer fortsätta arbetet med projekteringen.

 

För mer information, kontakta:
Jens Randecker, ansvarig arkitekt på Sweco, jens.randecker@sweco.se, tfn: 070 511 29 71