0 av 0 för ""

Nu ska smart teknik hjälpa upptäckt av skogsbränder

Ju tidigare bränder i skog och mark upptäcks desto större är möjligheten att bekämpa dem. Nu har Sweco fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta reda på hur ny teknik kan användas för att detektera skogsbränder. I uppdraget ingår att analysera hur exempelvis satelliter, drönare och kameror kan kombineras i brandbekämpningen.

Med 24 miljoner hektar skog kommer Sverige på första plats i Europa när det gäller arealen skogsmark, undantaget Ryssland. Ett allt varmare klimat innebär dock en ökad risk för skogsbränder.

Ju tidigare bränder upptäcks desto större möjligheter finns att samordna bekämpningen effektivt. Här kan smart teknik bidra både till upptäckten av bränder och till att dela information mellan alla aktörer som deltar i brandbekämpningen.

– I vårt uppdrag ingår att ta fram förslag på framtida detektionskoncept där olika tekniker samverkar. Målet är att kunna upptäcka och larma om skogsbränder tidigare än idag, vilket då innebär att det krävs mindre resurser för att släcka en eventuell brand. Vi ska också analysera olika slags teknik, som till exempel drönare och IR-kameror, säger Christian Jönsson, affärsområdeschef Brand- och riskteknik på Sweco.

För ett ytmässigt stort land som Sverige behövs inte bara smart teknik, det krävs också att teknik kombineras på ett genomtänkt sätt och att det finns reservsystem om något går fel.

– Vi vill finna den optimala mixen av teknik och metoder som passar oss i Sverige, snarare än att byta ut allt. Uppdraget ska bygga vidare på de projekt och arbeten som redan gjorts för att förbättra svensk skogsbrandsdetektion, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Swecos uppdrag innefattar även att studera effektiviteten vid användning av brandflyget, vilket även i framtiden kommer att spela en viktig roll för upptäckten av skogsbränder. Uppdraget ska vara slutfört innan årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Jönsson, affärsområdeschef brand- och riskteknik på Sweco, 072-726 91 82, christian.jonsson@sweco.se

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se