0 av 0 för ""

skyskrapa i Jinan Efter fem år så står nu det första av fyra kvarter klart i det nya kontorsområdet Jinan Xijin Time Center i den kinesiska staden Jinan.

Nu står det nya området Jinan Xijin Time Center klart

Efter fem år så står nu det första av fyra kvarter klart i det nya kontorsområdet Jinan Xijin Time Center i den kinesiska staden Jinan. För kvarteret som rymmer hotell, kontor och kommersiella verksamheter har visionen varit att skapa ett socialt område som är attraktivt att både bo och jobba i.

Sweco har sedan lång tid tillbaka arbetat med flertalet uppdrag i Jinan, Kina, och nu står första etappen i ett av projekten klart – Jinan Xijin Time Center. Uppdraget har inneburit att utforma ett nytt område med handel, kontor och kommersiella verksamheter bredvid den nya järnvägsstationen i staden. Området är lättillgängligt och tack vare dess läge blir det en viktig knutpunkt mellan Peking och Shanghai.

– Konceptet bygger på fyra storkvarter som får ett gemensamt inre bilfritt parkstråk som knyter samman området. Stråket har varit en viktig utgångspunkt i gestaltningen eftersom det är den sociala och gröna noden, säger Marcus Morichetto, en av Swecos arkitekter som arbetat i uppdraget.

Kvarteret som nu står klart består av fyra kontorsbyggnader med en sammanlänkande kommersiell yta, park och hotell. Totalt kommer området rymma 16 höghus med kontorslokaler och hotell placerade på de övre våningarna, medan restauranger och butiker ligger i bottenvåningarna utmed det bilfria parkstråket. Området är planerat med ett högt klimatfokus med målet att klara kinesisk trestjärnig miljöklassning. Jinan Xijin Time Center har flera mindre torg, en större park samt gröna tak. Dagvattenhanteringen är utformad för att hantera kraftigare regn och mellan de högre kontorshusen finns lägre byggnader där de gröna taken ger skugga och minskar på så vis kylbehovet under sommaren.

Det är tack vare ett långsiktigt samarbete om ekologiskt stadsbyggande med staden Jinan som Sweco har arbetat med detta uppdrag. Senast i våras deltog Sweco i ett nytt parallellt uppdrag om en helt ny stadsdel på tre kvadratkilometer motsvarande Hammarby Sjöstad i norra Jinan.

– Uppdragen i Kina är mycket spännande och eftersom vi ofta bygger helt nya områden, som i detta fall, så innebär projekten en chans att få implementera nya klimatsmarta lösningar, säger Marcus Morichetto.