0 av 0 för ""

Ny drönare skannar otillgänglig terräng

Den historiska Falu gruva är en populär turistattraktion i Sverige och har behov av att identifiera möjliga riskzoner för att kunna vidta åtgärder för att skydda människor. Med hjälp av drönare kan Swecos mätningsingenjörer ta sig till djupet av gruvan för att skanna den och ta fram noggranna terrängmodeller.

Swecos mätningsingenjörer Johan Larsson och Johan Larsson kartlägger Falu gruva – en gång världens största kopparproducent – för att identifiera rörelser eller sättningar i marken som kan leda till en kollaps. Swecos nya drönare möjliggör laserskanning av små och medelstora områden för framtagande av noggranna terrängmodeller, 3D modeller, som kan användas som underlag för rasriskanalyser. Tidigare har man fått förlita sig på helikoptrar och flygplan för att kunna ta fram motsvarande material.

– Det finns delar av Falu gruva som är mycket svåra att nå och farliga att vistas i. Med hjälp av drönaren samlar vi in data och förvandlar det till verkliga leveranser, trots utmanande förhållanden och ojämn terräng. Vi får mycket exakta punktmoln i farliga områden och samlar in data vi inte kunde få tillgång till tidigare, säger Johan och Johan.

LiDAR-punktmolnet ligger till grund för att ta fram en markmodell som sedan kan jämföras med tidigare insamlat data. Syftet är att detektera eventuella sättningar eller rörelser i marken, vilket är väsentligt för fortsatt turistverksamhet i området.

– I en öppen gruva som den här är det nästan omöjligt att slutföra en undersökning med traditionella metoder. Det är väldigt farligt att vara inne i själva gropen och även bredvid den. Ingen vill utsätta sin personal för farliga förhållanden där det finns risk för markkollaps. Det här är ett perfekt tillfälle att använda drönare, säger Johan och Johan.

Häng med Johan och Johan till Falu gruva – se filmen här!

För mer information, kontakta: Johan Larsson, mätningsingenjör, johan.larsson@sweco.se