0 av 0 för ""

Ny fakturaadress för leverantörsfakturor till Sweco

Sweco inför nya fakturaadresser för leverantörsfakturor i samband med byte av extern partner för fakturaskanning.

Här hittar du de nya fakturaadresserna

De nya adresserna börjar gälla 18 september 2017 och du finner dem här:
Fakturaadresser för leverantörsfakturor till Sweco

E-fakturor och pdf-fakturor

För information om e-fakturor samt instruktion för att skicka pdf-fakturor via mejl, se Pageros hemsida. Om ni väljer att mejla en pdf-faktura, tänk på att skicka en (1) faktura inklusive bilagor per pdf-fil.

Viktig information

  • Säkerställ att din faktura är ställd till rätt Swecobolag.
  • Samtliga fakturor ska innehålla följande referensuppgifter:
    – Beställarens namn eller signatur (6 tecken) 
    – Beställarens resultatenhet/avdelningsnummer (RE-nummer) eller uppdragsnummer
  • Om referensuppgifter (enligt ovan) saknas kommer fakturan att avvisas. 
  • Vi kan tyvärr inte hantera samlingsfakturor.

Vid frågor, vänligen skicka e-post till ap@sweco.se