0 av 0 för ""

Ny i Sverige och på Sweco – Raheel Alkhlaif

Raheel Alkhlaif har alltid haft en önskan om att få arbeta med något där han får chansen att göra livet lite bättre för andra människor. Valet föll på ingenjörsyrket, men medan han utbildade sig började kriget i Syrien och vägen till målet blev en annan än den han först tänkt sig.

Raheel Alkhlaif växte upp i Hama i Syrien och utbildade sig till civilingenjör inom byggnadsteknik med tyngdpunkt på väg- och trafikteknik på Tishreen university i Lattakia. Numera bor han i Malmö och praktiserar på Sweco.

– Malmö är lite likt Lattakia tycker jag, med närheten till havet. Jag trivs väldigt bra här och skulle inte vilja bo någon annanstans, säger Raheel.

Ville studera i Europa

När Raheel började på universitetet i Syrien drömde han om att bli en av de bästa studenterna så att han kunde få ett stipendium för att kunna resa till Europa och fortsätta sina studier där. Sedan kom kriget och han fick arbeta som speciallärare medan han studerade för att kunna försörja sin familj.

– Vi förlorade nästan allt och nu har jag kommit till Sverige som invandrare istället för som stipendiat. Men jag är väldigt glad att jag har kunnat hitta ett nytt bra liv i det svenska samhället.

Sweco hörde Raheel talas om genom vänner som tyckte att det var en arbetsgivare som skulle passa hans utbildning och mål. Han blev nyfiken och tog reda på mer. Det första mötet med den nya arbetsgivaren blev på ett rekryteringsmingel som arrangerades av Sweco och Arbetsförmedlingen.

Träffade sin blivande chef

Ola Lindholm var en av cheferna som intervjuade Raheel i samband med minglet som anordnades på Swecos Malmökontor.

– Redan när vi läste Raheels CV tyckte vi att han hade en mycket passande bakgrund. Han är utbildad civilingenjör inom trafikområdet och hade trots relativt kort tid i Sverige redan hunnit få lite arbetslivserfarenhet. När vi sedan träffade Raheel upptäckte vi att han är en mycket nyfiken person som vill lära sig mer. Han har en tydlig bild över hur han kan utveckla sig själv tillsammans med oss och samtidigt vara en tillgång, säger Ola.

Utvecklas varje dag

Under sina första tre månader på Sweco har Raheel bland annat arbetat med att ta fram förbättringsförslag för kollektivtrafikens framkomlighet i Malmö och utformat trafiklösningar för stationsområdet i Varberg.

– Det är väldigt intressant att jobba här. Jag utvecklas varje dag, säger Raheel.

Nästa steg blir att utveckla språkkunskaperna ytterligare och sedan vill han fortsätta sina studier på universitetet för att ta en master. Raheel har redan läst intensivsvenska för akademiker, men nu fortsätter han att lära sig på egen hand.

– Jag tror att det bästa sättet att lära sig svenska är att lyssna mycket på språket och att öva sig på att prata med svenskar. Jag lyssnar mycket på nyheterna, på svensk musik och så pratar jag mycket, även om jag vet att inte allting blir rätt.