0 av 0 för ""

Ny kultur- och musikskola med akustiska utmaningar

Intresset för kultur och musik är stort bland ungdomar i Mölndal, därför satsar Mölndal stad på att bygga en ny kultur- och musikskola. Sweco har anlitats för den akustiska projekteringen och har bidragit med expertstöd i projektet.

Kultur- och musikskolan i Mölndal har idag små och bristfälliga lokaler trots att intresset för skolan är stort. Fässbergsgymnasiet däremot får allt färre elever. Av den anledningen har Mölndals stad beslutat att bygga om och bygga till en del av Fässbergsgymnasiet att istället inhysa kultur- och musikskolan. Den nya skolan ska erbjuda platser för barn och ungdomar under hela skolåldern till och med gymnasiet.

Sweco har anlitats för att genomföra den akustiska projekteringen i projektet samt att agera expertstöd till övriga projektörer. Projektet genomförs som en generalentreprenad.

– Vi har försökt finna hållbara lösningar i projektet och har behållit befintliga konstruktioner och lösningar i de fall då det varit ekonomiskt försvarbart och tekniskt genomförbart, säger akustikern Cristian Sjövind som lett projektet och är expert inom området ljud och vibrationer med huvudfokus på byggnadsakustik och inomhusmiljöer.

–Målet har också varit att arbeta med flexibla lösningar som gör att det finns möjligheter att göra vissa förändringar i verksamheten, menar Cristian .

Uppdraget har som mål att uppnå BBRs krav och Svensk standards mål enligt ljudklass C. Eftersom ljudkraven generellt är hårda vad gäller en musikskola så har det varit utmanande att klara dessa krav vid en så här omfattande ombyggnation. Tillsammans med lagkraven har en kontinuerlig dialog förts med verksamheten för att tillgodose deras faktiska behov och för att hitta en rimlig och ekonomiskt försvarbarbar ambitionsnivå på akustikåtgärderna.

Uppdraget som i huvudsak är avslutat har involverat Swecos konsulter inom miljö och infrastruktur.

Cristian Sjövind, cristian.sjovind@sweco.se Telefon:+4640167027