0 av 0 för ""

Ny kyrka i Torslanda utanför Göteborg utformad av Sweco

Även om nya kyrkor hör till ovanligheten i dagens Sverige, ska en nyskapad kyrka med en meditativ klosterträdgård börja byggas nästa år i Torslanda utanför Göteborg. Sweco vann arkitekttävlingen om att utforma kyrkan i den nya stadsdelen i ett före detta flygplatsområde.

Kyrkans roll i dagens samhälle håller på att förändras och när Sweco vann tävlingen om kyrkan i Amhult i Torslanda var det utifrån behovet att skapa en kyrka som är en angelägenhet för alla. Framtidens kyrka ska kunna utveckla nya former för sin verksamhet och samla nya deltagare.

– Kyrkan i det moderna samhället vill stärka rollen som en gemensam mötesplats och vi vill att kyrkan i Amhult i Torslanda ska kännas inbjudande och välkomnande, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt för Amhults kyrka och en av få arkitekter som under sin karriär fått möjligheten att rita kyrkor. En viktig del i utformandet har varit själva processen då vi har fört en dialog med de personer som arbetar i församlingen och använt dem som bollplank, berättar Margareta.

I den nya stadsdelen Amhult i Torslanda utanför Göteborg, kommer kyrkan att stå. Efter förebild hos den svenska småstaden, i dess bästa bemärkelse, får byggnaden en central plats, som kyrkan mitt i byn.

Kyrkan består av tre olika byggnadskroppar, den högre byggnaden är kyrksalen som omsluts av ett lägre tak och det öppna glasade kyrktorget. Den tredje byggnaden är en fristående klockstapel. Även på långt håll ska man kunna identifiera byggnaden som en kyrka. Trädgården utgår från den traditionella historiska bilden av klosterträdgården för medicinväxter och örter, med plats för såväl stillhet och meditation som gemenskap. Hållbarhet har varit i fokus för utformandet och i Amhult har kyrkan en särskild miljöansvarig.

Hållbarhet har varit i fokus för utformandet och i Amhult har kyrkan en särskild miljöansvarig.

– Det är högt ställda miljömål på den nya kyrkan, i allt från energifrågor till materialval, hållbarhet och återvinning, berättar Margareta Diedrichs om miljöarbetet för Amhults kyrka.

Swecos arkitketkontor i Göteborg har en gedigen historik av att rita kyrkor. Arvet kommer från kyrkoarkitekten Johannes Olivegren som arbetade på arkitektkontoret FFNS (som sedermera blev Sweco). Han ritade bland annat Ansgarskyrkan utanför Eskilstuna, Betlehemskyrkan i Göteborg och Uppenbarelsekyrkan i Hägersten utanför Stockholm. Andra kyrkor som Sweco i Göteborg har utformat är Örgryte församlingshem och Lundby kyrka som färdigställdes under 90-talet.

Swecos arkitekter har även bland annat formgivit Missionskyrkan i Uppsala och Bålsta kyrkcentrum samt varit delaktiga i byggnadsvård av äldre kyrkor, framförallt i Blekinge och Skåne. Swecos arkitekter och antikvarier har bland annat gjort en omfattande interiör restaurering i en kyrka från 1800-talet. Sweco har även uppdrag inom energieffektivisering i kyrkobyggnader och inom IT för att förenkla gravskötarnas arbeten.

Margareta Diedrichs,margareta.diedrichs@sweco.se  Telefon:+4631627736