0 av 0 för ""

Ny lösning för skogsägarplaner planterat

Efter några års utveckling har det nya systemet för hantering av skogsägarplaner godkänts för att tas i bruk redan under sommaren. Ett system som ska underlätta dialog och samverkan mellan skogsägarföreningarna och den enskilde skogsägaren. I samband med att systemet är klart upprättas även ett ramavtal.

Swecos uppdrag bestod i att designa och utveckla systemet som kallas skogsägarplan så att det möter fyra skogsägarföreningars behov i dagsläget och samtidigt utgör en plattform att bygga vidare på i framtiden. Lösningen ska effektivisera framtagandet av skogsägarplaner och även stödja processerna för förvaltning av planer samt strategisk och operativ planering.

Plattform för framtiden
– Systemet som vi kallar Skogsägarplaner kommer vi att använda i många år framöver för att producera och ajourhålla skogsägarplaner, berättar Jan-Åke Lundén, initiativtagare till samverkansprojektet på LRF Skogsägarna.

Det är Södra skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna som gemensamt, genom sin centrala organisation LRF Skogsägarna, står bakom uppdraget. Tillsammans har man bildat bolaget Svenska Skogsägarplaner AB som ska förvalta systemet.

Ramavtal
I samband med att systemet nu är klart och godkänt kommer de fyra skogsägarföreningarna, Svenska Skogsägarplaner och Sweco att upprätta ett ramavtal.

– Det här ger oss möjlighet att fortsätta ta hjälp av Sweco, bland annat för att driftsätta vår nya lösning hos respektive Skogsägarförening säger Björn Skogh, skogschef på Norrskog och styrgruppsordförande för projektet.

Kontaktperson:

Fredrik Ekelund, fredrik.ekelund@sweco.se Telefon:+4640167133