0 av 0 för ""

Ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC – Sweco kommenterar

FN:s klimatpanel IPCC släppte idag sin andra delrapport i den femte stora vetenskapliga sammanställningen av klimatförändringar. Denna delrapport utvärderar effekterna av klimatförändringarna och hur samhällen kan anpassa sig till dessa. Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar kommenterar klimatrapporten.

– Den nya rapporten är troligen den mest omfattande vetenskapliga sammanställningen som någonsin gjorts inom någon vetenskap och det man har åstadkommit är ett referensverk för mänsklighetens största utmaning, klimatförändringarna. Huvudbudskapet är att vi redan är intecknade för ett nytt klimat och att ingen kommer att lämnas oberörd.

Klimatrapporten för ett tydligt resonemang i termer av risk, där klimatförändringar beskrivs som ett extra lager av stress på allt från grundförutsättningar för ekosystem och artutbredningar över till vattenresurser och matproduktion. Även om mycket av rapportens innehåll redan varit känt sen tidigare så förtydligas slutsatsen om att såväl åtgärder inom utsläppsminskningar som klimatanpassning kommer att vara nödvändiga.

– Min första reflektion är att vi inte har så lång tid på oss om vi ska kunna hålla oss till hanterbara effekter av ett allt snabbare skiftande klimat. Effekter som handlar om påverkan på global matproduktion och markanvändning men också på städers infrastruktur och påfrestningar på energisystem och konstruktioner. Rapporten konstaterar att vi kommit en bit på väg inom klimatanpassning och här finns nu gott om exempel och tekniklösningar tillhanda. Men det mesta när det gäller anpassning av t ex infrastruktur och byggande är ännu bara på ritbordet. Med denna rapport ges ny kunskap kring var och hur detta klimatanpassningsarbete bör ske för att hålla nere risker och samhällskostnader.

Andreas Gyllenhammar, andreas.gyllenhammar@sweco.se  Telefon:+46636855037