0 av 0 för ""

Ny rapport hjälper kommuner att digitalisera detaljplaner

Som en del i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen ska alla detaljplaner som upprättas från och med 1 januari 2022 kunna tillgängliggöras digitalt. Sweco har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner att skriva en rapport som ska hjälpa kommunerna med den digitala omställningen.

– Rapporten är en vägledning till kommuner, och beskriver vad det är de måste göra för att kunna tillgängliggöra digital detaljplaneinformation när kraven ändras.  Planprocessen i sig ändras inte, men däremot hur man arbetar med sin digitala detaljplaneinformation. Till exempel påverkas hur man strukturerar, lagrar och tillgängliggör detaljplaneinformation för att den ska bli sökbar och jämförbar med övriga kommuners, säger Therese Larsson Seglert, planarkitekt på Sweco.

I och med de nya kraven ska samtliga kommuner upprätta digital detaljplaneinformation som kan tillgängliggöras nationellt, förslagsvis via Lantmäteriets nya nationella Geodataplattform. Det gör att information kan återanvändas i flera delar av samhällsbyggnadsprocessen, att den kommer till nytta för fler, och att man sparar tid och pengar.

– Varje kommun behöver förstå hur just deras verksamhet påverkas, samt ta ställning till vilken nivå eller vilken effekt av en digital omställning man vill uppnå. Vägledningen är ett stöd i att förstå vad som måste göras, respektive vad som kan skapa nytta och värde i organisationen. Den ger stöd och förslag på hur man kan arbeta för att skapa en digital planprocess som är en del av den större samhällsbyggnadsprocessen så till vida att den information som används och tas fram kan återanvändas i senare processer och skapa värde i andra faser av samhällsbyggnadsprocessen säger Jenny Carlstedt, digital strateg på Sweco.

– För kommunerna är det viktigt att säkerställa att detaljplanen blir användbar och kan nyttjas på det sätt som det är tänkt. Se till att informationen går att återanvända för att automatisera delprocesser, till exempel bygglovsprocessen, så kan man på sikt nyttja automatiseringstekniker såsom AI och få en än mer effektiv process som sparar tid och skapar värde i kommunen, säger Cornelia Wallander, AI-strateg på Sweco.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här. 

Mer information från SKR.

För mer information, kontakta:
Jenny Carlstedt, jenny.carlstedt@sweco.se
Therese Larsson Seglert, therese.larssonseglert@sweco.se
Cornelia Wallander, cornelia.wallander@sweco.se