0 av 0 för ""

Ny rapport visar stora skillnader mellan landets kommuner

Sweco och Arena för Tillväxt har, för sjuttonde året i rad, tagit fram rapporten Sveriges nya geografi som kartlägger och analyserar tillväxt och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner. Digitalisering, integration och skolresultat står i fokus i årets upplaga.

Sveriges nya geografi illustrerar mönster och utvecklingstrender i landets kommuner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys.

– Syftet är att ge en bild av läget i olika delar av landet och att främja en bred debatt om tillväxtfrågor, både ur ett lokalt och regionalt perspektiv, förklarar Ulf Johansson, tf vd för Swecos konsulter inom samhällsanalys och strategi.

Årets rapport har särskilt fokus på digitalisering, integration samt skolresultat utifrån socioekonomisk bakgrund och kön. Några av resultaten är följande:

  • Digitaliseringen ökar men de regionala skillnaderna är stora 57 procent av befolkningen har tillgång till snabbt bredband. Förutsättningarna ser dock mycket olika ut i landet – från 96 procent i Solna till 0,2 procent i Eda. Invånarna i glesbygdskommuner använder e-handel i störst utsträckning.
  • Landsbygdskommuner lyckas inte behålla sina nya invånare Sekundäromflyttningen bland utrikes födda, det vill säga var nyanlända bor efter några år i Sverige, visar att de flesta väljer att flytta till storstadsregionerna. Många av de gles- och landsbygdskommuner som visar upp en befolkningsökning tack vare ett positivt migrationsnetto, lyckas inte behålla sina nya invånare.
  • Stora geografiska skillnader när det gäller prestation i skolan Analysen av slutbetygen i årskurs 9 i landets olika kommunala skolor visar på stora geografiska skillnader. Danderyd toppar listan med 252 poäng i meritvärdet. De kommuner där meritvärdena är allra lägst återfinns i olika delar av mellersta och södra Sverige (meritvärden runt 180-190 poäng).
  • Flickor har i genomsnitt högre gymnasiebetyg än pojkar
    Pojkars betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning uppgår i snitt till 89,7 procent av flickornas. I välbärgade förortskommuner där betygen i genomsnitt är höga är skillnaden mellan könen också relativt liten. I delar av Värmland och Bergslagen, där utbildningsgraden är traditionellt låg är skillnaden mellan könen som störst. Samma geografiska mönster gäller övergången till högre utbildning.

Läs rapporten i sin helhet: Sveriges Nya Geografi 2014 (pdf)

Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och Sweco. Arena för Tillväxt är ett samarbete mellan Swedbank, ICA och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ulf Johansson, tf vd Sweco Strategy, ulf.johansson@sweco.se Telefon:+4686130831