0 av 0 för ""

​Ny stadsdel växer fram i Kina

Möt Ben Leret, arkitekt på Sweco och ansvarig för projektet Xijin Times Center, ett nytt framväxande område bredvid den västra järnvägsstationen i den kinesiska staden Jinan. 

Hej Ben, berätta om projektet!
– Xijin Times Center är ett nytt framväxande område bredvid den västra järnvägsstationen i den kinesiska staden Jinan. Området kommer att utgöras av 800 000 kvadratmeter kontor, hotell och kommersiella lokaler. Vårt uppdrag innebär att ansvara för detaljplan och arkitektonisk utformning av samtliga byggnader och landskap. Swecos vision för projektet är en socialt fungerande företagspark för små och medelstora teknikföretag. Vi skapar en stad i staden, med landskapsarkitektur och byggnader i samklang. 

Varför byggs ett område just här?
– Den nya stadsdelen ligger i anslutning till den nya järnvägsstationen för höghastighetståg, som är en viktig knutpunkt mellan Peking och Shanghai.  Vi bidrar till att lösa den växande provinshuvudstaden Jinans behov av ett nytt stort kontorsområde av hög internationell standard.

– Konceptet bygger på att de fyra kvarteren får ett gemensamt inre parkstråk som rumsligt och socialt knyter samman området. Xijin Times Center består av 16 höghus totalt, där de övre våningarna främst består av kontorslokaler och hotell. Restauranger och butiker är strategiskt placerade i bottenvåningarna utmed parkstråket, som bildar den gemensamma bilfria mötesplatsen.

Hur har ni jobbat med hållbarhet?
– Allt är bilburet i Kina och det är svårt att promenera i städerna med sina storskaliga inhägnade kvarter. Genom att knyta ihop området genom landskapet mellan husen skapar man en miljö för möten mellan människor med god koppling till kollektivtrafiken. Det uppmuntrar till kollektiva resor och promenader istället för att alltid ta bilen. Vi har också jobbat för energismarta lösningar för byggnaderna där ambitionen hos kunden höjts under projektets gång. Nu ska byggnaderna i den första etappen LEED certifieras och man siktar på Guld..

Visualisering: Swecos arkitekter

För mer information:

Anna Lindqvist, Pressansvarig Sweco Sverige, 08 – 696 51 90, anna.lindqvist@sweco.