0 av 0 för ""

byggnad i trä

Ny studie om brandskydd i höga trähus

De senaste åren har byggandet av höga trähus ökat, som en följd av en växande miljömedvetenhet och teknisk utveckling. Men hur ser kunskaperna om brandskydd ut i byggbranschen? Det har Swecos brandskyddsexpert Robert Jönsson undersökt i en ny studie.

Hållbart byggande och resurssparande byggnadssätt är på framfart. CLT, cross-laminated timber (KL-trä på svenska), är ett byggmaterial som börjat användas mer och mer de senaste tio åren, då det avlastar miljön och även är starkt och snabbmonterat. Samtidigt är kunskaperna om brandskydd begränsade, visar en studie som Swecos brandskyddsexpert Robert Jönsson har gjort.

En viktig slutsats som dragits i studien är att samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och brandskyddsexperter måste börja tidigare, helst redan när arkitekten drar sitt första streck, för att byggnaden ska kunna utformas brandsäkert. Det konstateras också att det finns en ovana vid att bygga träkonstruktioner.

– Att bygga i trä är långt ifrån samma sak som att bygga i stål eller betong, men det tror jag är en mognadsfråga på marknaden. Träet behöver skyddas så att det inte exponeras för eventuell brand och det är också viktigt att det inte blir mellanrum mellan byggelementen. Detaljlösningar för att hindra brandspridning inuti konstruktioner är extremt viktiga, säger Robert Jönsson.

Även under själva byggtiden finns det brandrisker som lätt glöms bort. Till exempel finns stora mängder exponerade träprodukter på byggplatsen. Därför är det viktigt att avtala med sina leverantörer vem som bär ansvaret. Robert Jönsson ser ett behov av tredjepartskontroll, då det är entreprenörerna själva som idag bär ansvaret att kontrollera att de har följt gällande byggregler, något som inte alltid fungerar.

En byggnad i trä kan dock bli minst lika brandsäker som en byggnad av betong eller tegel, bara konstruktionen är rätt utförd.

– Träbyggnader har många fördelar. Som beställare gäller det bara att vara medveten om att kunskapsbristen fortfarande är stor. Därför är det viktigt att alltid använda den bästa kompetensen, säger Robert Jönsson.

Robert Jönsson presenterade nyligen sin studie på den internationella brandskyddskonferensen. Ett extended abstract från presentationen finns att läsa här.

Kontaktperson:
Robert Jönsson, robert.jonsson@sweco.se