0 av 0 för ""

En väg i en skog

Publicerad: 2021-11-03

Nya klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt

Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Upphandlingsmyndigheten publicerade i förra veckan klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandlingar av entreprenader samt vid projektering av vägar och andra anläggningsprojekt. Vi tog en pratstund med Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef för Swecos infrastrukturverksamhet för att höra mer om vad det innebär.

Hej Anna-Emilia! Vad innebär Upphandlingsmyndighetens nya vägledning om att ställa klimatkrav?

– I och med att Upphandlingsmyndigheten har tagit fram den här vägledningen hoppas och räknar vi på Sweco med att det väldigt snart blir standard för beställare att ställa hållbarhetskrav i alla typer av anläggningsprojekt. Vi har längtat länge efter det här och var i våras med och lämnade förslag på utformningen av vägledningen. För oss innebär det att vi blir tydligare målstyrda på klimat av våra kunder och att vi tillsammans med kunden har detta fokus i en större bredd av projekt.

Hur kan Sweco bidra?

– Vi på Sweco har bred erfarenhet av att arbeta med att minska klimatpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt i olika projekt och arbetar redan med tuffa klimatmål i många av våra uppdrag idag. Vi har också verktygen och arbetsprocesserna på plats för att möta den ökade efterfrågan som vi nu ser komma. Upphandlingsmyndighetens vägledning pratar om olika nivåer; bas, avancerad- och spjutspetsnivå. Vi arbetar just nu i flera projekt inom spjutspetsnivån och ser att de flesta av våra kunder skulle vara mogna att lägga sig på den nivån.

Vilka är de mest effektiva sätten att minska klimatpåverkan i anläggningsprojekt?

– Ofta likställer man arbete med att minska klimatpåverkan med olika typer av produkt- och materialval. Det är såklart bra att nya klimatsmartare material utvecklas, men för att verkligen minska klimatpåverkan handlar det om att göra medvetna val i väldigt tidiga skeden för att reducera ett projekts klimatavtryck. Det är ofta likställandet med materialval som gör att man tror att det kostar mycket att minska klimatpåverkan. Men att arbeta med klimatmedveten planering och projektering och låta klimatpåverkan vara en beslutsparameter i alla val och inriktningsbeslut är ekonomiskt lönsamt och det kan vi på Sweco bevisa genom vår tjänst Carbon Cost management.

Nya klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt | Upphandlingsmyndigheten

Läs mer om minskad klimatpåverkan i projekt på Swecos Bygg bättre-blogg

För mer information, kontakta: Anna-Emilia Joelsson, anna-emilia.joelsson@sweco.se