0 av 0 för ""

Nya Swecohuset skapat för kreativa möten

Nära 1600 medarbetare har nu flyttat in i Swecos ombyggda kontor i Marieberg. Med kompetenser inom arkitektur, teknik och miljö sitter alla tillsammans i huset som är specifikt skapat för kreativa möten och synergier. Byggnaden har byggts om utifrån de tydliga hållbara aspekter som är Swecos signum.

På en yta på 27 000 kvadratmeter har Sweco berett plats för sina medarbetare i
den kulturhistoriska byggnaden från 1960-talet som tidigare huserat Svenska
Dagbladet. I bottenvåningen har taken brutits upp till de övriga planen för att
skapa en stor ljusgård, det som kallas vardagsrummet och som inhyser såväl ett
café som matsal.

I direkt anslutning till vardagsrummet ligger ett pärlband av mötesrum som alla
är utformade med fokus på olika klassiska designstolar. En vit fristående trappa
som tycks flyta uppåt i det stora rummet är den sammanhållande länken mellan de
fyra nedersta planen i låghuset. Som framför ett tittskåp kan man i
vardagsrummet skåda upp mot de glasbeklädda, färgglada konferensrummen på de
fyra öppna planen.

— Den arkitektoniska tanken har bidragit till att skapa helt nya och friare
flöden i huset och en visuell kontakt mellan de olika våningarna, säger Daan
Cedergren, regionchef för Swecos arkitektverksamhet. Vardagsrummet har blivit
vår naturliga mötesplats där det uppstår synergier mellan våra olika kompetenser
och avdelningar.

Swecos egna arkitekter, konstruktörer och installatörer har arbetat med
ombyggnaden av huset som ägs av AMF Fastigheter. Genom att Sweco redan i ett
tidigt skede i beställningen varit tydlig i formuleringen av mål och krav för
miljöarbetet kring ombyggnaden, har alla inblandade kunnat arbeta effektivt
tillsammans. Stort fokus har lagts på energianvändningen och exempelvis alla
tekniska system har bytts ut.

Resultatet av de höga miljökraven har inte låtit vänta på sig. Redan i höstas vann Swecohuset Sweden Green Building Councils nyinstiftade miljöpris för det hållbara ombyggnadsarbetet.

— Vi har fått ett huvudkontor som är genomtänkt och bra att arbeta i och vi kan stolt visa upp det för omvärlden. För oss har projektet varit en möjlighet att slipa till sättet att jobba med hållbarhetsfrågor och visa att vi lever som vi lär, säger Daan Cedergren som är ganska säker på att huset kommer att uppfylla målet om en halvering av husets tidigare energianvändning.

Den karaktärsfulla röda tegelbyggnaden ritades av arkitekt Anders Tengbom i början av 1960-talet och byggdes ursprungligen för Svenska Dagbladet.

Elina Smidlund, elina.smidlund@sweco.se, telefon:+46852295362