0 av 0 för ""

Nya utbildningen: En björntjänst som gör mången glad

Björnpopulationen i Skandinavien är den största sedan 1800-talet och efterfrågan på kunskap om björnar, och hur man ska agera när man möter dem, är stor. En björnmötesutbildning kan vara det som gör skillnad för tryggheten i arbetsmiljön för den som arbetar i fält.

Miljökonsulten Johan Nyqvist arbetar med allt från naturvärdesbedömningar, inventeringar, renskötselfrågor och viltfrågor, men också med turismutveckling och de gröna delarna av cirkulär ekonomi, som permakultur och småskalig landsbygdsutveckling. En del av hans arbete på Sweco består i att hålla björnmötesutbildningar.

– Utbildningen handlar mest om att skapa en trygghet för de som arbetar i fält. Det går att förebygga arbetsmiljöproblemet med kunskap, precis som när det gäller brandövningar, bilkörning eller andra risker på jobbet, säger Johan Nyqvist.

Alla som arbetar i miljöer utanför samhällen från Mellansverige och norrut kan möta björn i skogen, och eftersom björn är vanligast i Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland är risken att möta björn störst där. Det är dock inte bara de som arbetar i fält som måste veta vad som gäller. Även andra i organisationen, chefer och ledning, behöver veta vad man kan göra för att undvika de negativa aspekterna av att det finns björn i arbetsmiljön.

Vad som ingår i en björnmötesutbildning beror på vilken organisation det är som efterfrågar den, och vilka arbetsuppgifter medarbetarna har, men generellt ingår fakta om björnar och förvaltningssystemet, och om hur björnar och människor reagerar på varandra. Det kan även handla om att ta fram riktlinjer om ensamarbete, eller fastställa hur man kommunicerar vid olycksfall.

Deltagarna på kurserna blir ofta överraskade när de får veta hur björnar ser på människor, och hur intrikat björnarnas sociala liv är.
– Det finns många myter och många starka åsikter. Samtidigt som björnar är spännande djur kan de även vara till stor ekonomisk skada för framförallt renskötseln, och många kan bli begränsade i sitt friluftsliv om de inte har kunskapen som krävs. Det är roligt att få dela med sig av en så relativt smal kompetens, men som så många är intresserade av, säger Johan Nyqvist.

För mer information, kontakta:
Johan Nyqvist, miljökonsult Sweco, johan.nyqvist@sweco.se