0 av 0 för ""

Nykvarns vattentorn finalist i Årets bygge

Nykvarns vattentorn är en av tre finalister i Årets Bygge i kategorin Industri, ett pris som utnämns av Tidningen Byggindustrin. Sweco har formgivit vattentornet som fått namnet Kantarellen. Vi träffade Jan Friberg, projektledare för VA-anläggningar på Sweco, som har varit kommunens projektledare och har deltagit i projektet sedan förstudien startade.

Hej Jan! Nykvarns vattentorn har blivit finalist i Årets bygge! Hur känns det?
– Helt otroligt! Vi har ju varit med från förstudien då Annelis Danielsson, en av Swecos arkitekter inom byggkonstruktion tog fram tre formförslag som medborgarna fick rösta fram. Förslaget Kantarellen vann efter att säkerhetschefen godkänt det säkraste tornet.

Berätta om projektet!
– Kommunen efterfrågade en byggnad som garanterade vattenförsörjning för medborgarna i kommunen. I Nykvarn fick vi möjligheten att med avancerad betonggjutning skapa en spännande form på ett vattentorn och som också garanterar vatten till medborgarna under ca två dygn ifall att det till exempel skulle inträffa en vattenläcka i ledningsnätet. Eftersom tornets belysning syns ända ut till motorvägen har det även blivit lite av ett landmärke för staden.

 Hur kommer det sig att just ni blev nominerade?
– Det senaste vattentornet som byggdes i Sverige var ett i Enköping 2007, så det är inte vanligt att vattentorn byggs, och det tror jag är en anledning till att vi blev nominerade. Dessutom har vi, liksom Enköping, valt att använda en speciell gjutform som är vanligt att man använder utomlands, men inte i Sverige.

 Vad har Sweco gjort i projektet?
– Vi var med redan i förstudien som presenterades för kommunen, och därefter fick vi förtroende att hjälpa till med upphandlingen. Förutom det har jag varit kommunens projektledare under hela projektet. Sweco skötte även slutbesiktningen för den maskinella anläggningen samt för el, automation och larm.

För mer info, kontakta: Jan Friberg, jan.friberg@sweco.se