0 av 0 för ""

Nytänkande järnvägsteknik på Malmbanan sparar många miljoner

En besparing på 60-100 miljoner kronor. Det är ett av resultaten när Swecos järnvägsexperter hjälpt Trafikverket i förberedelserna inför övergången till ERTMS, det nya europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg.

– Förutom den rent ekonomiska besparingen innebär lösningen även en enklare driftsättning. Tidigare har man stoppat trafiken och bytt system samtidigt på hela sträckan. Nu inför vi det istället etappvis, vilket minskar riskerna och ökar flexibiliteten, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Den nya lösningen kommer att tillämpas på Malmbanan, Sveriges tyngst trafikerade järnväg. Sträckan är navet i de omfattande malmtransporterna från norra Sverige och driftsäkerhet är a och o. Tekniken som Sweco tagit fram innebär att så kallade fiktiva växlar och parallella trafikbilder används. Det ger möjlighet till successivt införande istället för att hela systemet driftsätts vid ett tillfälle. Dessutom innebär lösningen att Trafikverket sparar 60-100 miljoner kronor jämfört med traditionell metod.

Omställningen till det nya trafikstyrningssystemet ERTMS pågår på järnvägar runt om i Europa. Med det nya systemet ska tåg kunna trafikera flera europeiska länder och passera nationsgränser på ett enklare sätt.

– Från att ha tillämpat olika signalsystem och utrustning i olika länder går vi nu mot gemensamma standarder. Här är vi med och formar framtidens trafikstyrningssystem på ett sätt som öppnar upp Europa ur järnvägsperspektiv, säger Jan Thulin.

För mer information, kontakta:
Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet, 010 4845373, jan.thulin@sweco.se
Britt-Louise Forsberg, uppdragschef, 010 484 41 42, britt-louise.forsberg@sweco.se