0 av 0 för ""

Stålprofiler

Publicerad: 2022-11-08

Nytt arbetssätt skapar förutsättningar för återbruk

För att byggbranschen ska kunna ta nästa steg mot cirkularitet behöver gamla mönster och rutiner brytas. Sweco driver redan ett pilotprojekt där man undersöker potentialen i att sälja vidare stålprofiler från rivningsprojekt, och nu tas motsvarande steg på konstruktionssidan.

Ritningsunderlag brukar traditionellt utformas på ett sätt som lätt gör att entreprenören beställer nytillverkade stålbalkar enligt föreskriven dimension och kvalitet. Nu har Swecos hållbarhetskoordinatorer och stålkonstruktörer tagit fram nya föreskrifter som ökar möjligheten för entreprenören att istället använda sig av återbrukade stålbalkar.

– Normalt sett föreskriver vi stålprofiler, stålkvalitet och dimensioner i våra ritningsunderlag, men vi insåg att vi på det sättet riskerade att låsa upp entreprenören till att använda nyproducerade stålelement, säger Andreas Sandin Landberg, konstruktör och hållbarhetskoordinator på Sweco.

Utbudet av tillgängliga stålprofiler för återbruk är i dagsläget relativt litet, men ibland har en entreprenör ett rivningsprojekt som löper parallellt med ett nybyggnadsprojekt. Om stålprofilerna där inte är av samma stålkvalitet, profil eller dimension som konstruktören har föreskrivit kan entreprenören inte använda sig av dem, något som fick Swecos hållbarhetskoordinatorer och stålkonstruktörer att börja titta på en ny rutin.

– Det vi gjorde var att ta fram en text som öppnar för entreprenören att använda sig av andra element än de som föreskrivits genom att beskriva hur de återbrukade balkarna ska provas för att säkerställa kvalitet, profil och dimension. Om stålelementet skulle skilja sig från våra föreskrifter så ska vi konstruktörer verifiera det statiskt och byggtekniskt mot det vi projekterat, säger Martin Mann, konstruktör på Sweco.

I framtiden hoppas konstruktörerna att det nya arbetssättet blir vanligare och utökas även till andra byggelement som kan återbrukas.

– Det handlar om att uppdatera gamla rutiner parallellt med att de tekniska möjligheterna utvecklas och i takt med att återbruksmarknaden växer. Nu ser vi fram emot att få samarbeta med våra kunder i fler återbruksprojekt framöver, säger Andreas Sandin Landberg.

För mer information, kontakta: Andreas Sandin Landberg, andreas.sandinlandberg@sweco.se