0 av 0 för ""

Byggnad med stålprofiler

Nytt pilotprojekt ska återanvända stålprofiler

I ett samarbete mellan Sweco, Tibnor och DEKRA startas nu ett pilotprojekt för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Vi tog en pratstund med Emma Danielsson, projektledare på Sweco och en av initiativtagarna till pilotprojektet.

Hej Emma! Vad handlar projektet om?

– När samhället ska ställa om till cirkulär ekonomi behöver vi hitta enkla och ekonomiskt lönsamma sätt att ta tillvara rivningsmaterial. Stålprofiler har återanvänts från byggnad till byggnad i enstaka pilotprojekt tidigare, men ingen har försökt att ta tillbaka dem till leverantören för att sälja dem igen till en icke förutbestämd kund. Detta skulle bli en smidig lösning av logistiken för de som river och bygger och är antagligen ett måste för att få återanvändning av stålprofiler att bli ett vanligt arbetssätt.

Hur går ni tillväga?

– Vi kommer att sälja stålprofiler från rivningsprojekt via Tibnors distributions- och kundvärdesnätverk. Vår andra samarbetspartner, DEKRA, är experter på kvalitetskontroll, och bidrar med kunskap kring att bedöma kvaliteten på materialet. Sweco bidrar med projektledare och sakkunniga och hoppas i förlängningen kunna använda de nya arbetssätten i alla framtida stålprojekt.

Vad blir nästa steg?

– Just nu söker vi efter rivningsprojekt, så den som har tips får gärna höra av sig. Vi söker en byggnad som ska rivas någonstans i landet; den behöver ha stålkonstruktion och vara byggd senare än 1971. Ett sådant tips kan bli en viktig länk i att fortsätta utveckla den cirkulära byggbranschen!

Har du ett rivningsprojekt och vill medverka i pilotprojektet? Kontakta Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se