0 av 0 för ""

Ödslig hamn i Tallinn förvandlas till charmig stadsdel

Tallinns hamn ska bli en attraktiv stadsdel för både turister och befolkning där hållbarhet står i fokus. Nu är hamnen ett område med stora överblivna ytor från en svunnen tid som industrihamn och som flottbas för sovjetiska krigsfartyg. Bakom förvandlingen står Swecos arkitekter, miljöexperter och ingenjörer.

Ett nytt planförslag för Tallinns hamns har presenterats av Sweco och samarbetspartnern Alfa Konsult där det övergripande konceptet är att skapa en hållbar utveckling för staden och hamnen. Förslaget bygger på att effektivisera hamnområdet för att öka kapaciteten samt länka samman hamnen med stadskärnan via en marina.

– Utvecklingen av hamnområdet värnar om värden av olika slag, såväl ekonomiska och sociala som ekologiska och rumsliga, säger Fredrik Meurling, en av planarkitekterna för uppdraget på Sweco.

Förslaget till den nya planen utgår från SymbioCity-metodiken som är en utveckling av eko-staden. SymbioCity har exempelvis använts för Hammarby Sjöstad i Stockholm och har arbetats fram bland annat av arkitekter från Sweco.

För att minimera den negativa miljöpåverkan har förbättrade flöden i biltrafiken varit betydande. Resultatet blir minskade köbildningar i staden och ökad möjlighet till kollektivt resande. Systemen för energi, vatten och avfall har sammanvävts för att möjliggöra synergieffekter. Bussarna i staden kommer att drivas med biogas från en biogasanläggning som omvandlar avfall både från de boende och från anländande fartyg.

Utgår från stadens historia från 1200-talet

Marinan som länkar samman stadskärnan med hamnen ska förses med en småbåtshamn som tillsammans med caféer och restauranger ska bli en samlingsplats för både stadsbor och  turister. Fredrik Meurling menar att det i dagsläget är förvånansvärt svårt för stadens invånare att nå vattnet och småbåtshamnen och att det nya planförslaget kommer att förenkla detta.

En upprustning av marinan har påbörjats och en tidsplan för övriga delar håller på att sättas.