0 av 0 för ""

Ombyggnaden av Jarlahuset nominerad till årets ROT-pris

Ombyggnaden av Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm är nominerad till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. Arkitekter och byggnadskonstruktörer på Sweco har varit ansvariga för den omfattande moderniseringen av byggnaden från 1974 med fastighetsägaren Probitas som beställare och NCC som byggentreprenör.

Jarlahuset byggdes ursprungligen 1974 med bland annat en kontorsdel som utgör
cirka 17000 kvadratmeter uthyrbar lokalyta. Byggnaden har i princip varit orörd
sedan den byggdes och har nu genomgått en omfattande ombyggnation och
modernisering. Konceptet har varit att bevara husets karaktär men ändå att öppna
upp och skapa flexibla och effektiva kontorslokaler med miljömässiga hänsyn.

– En omfattande ombyggnad av ett kontorshus från denna tidsepok innebär många utmaningar. Många hade kanske valt att riva det, men det har aldrig varit aktuellt här, säger Mattias Ocklind, ansvarig arkitekt på Sweco, som är mycket glad över nomineringen till ROT-priset.Vinnaren av ROT-priset tillkännages den 20 september.

FAKTA
ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990,
är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset
ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst
tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.