0 av 0 för ""

Ombyggnaden av Jarlahuset vann ROT-priset 2013

Vinnare av svenska byggmästareföreningens ROT-pris 2013 blev ombyggnaden av Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Arkitekter och byggkonstruktörer på Sweco har varit ansvariga för den omfattande moderniseringen av byggnaden med fastighetsägaren Probitas som beställare och NCC som byggentreprenör.

– Vi gjorde en omfattande ombyggnad av huset och en byggnad från denna tidsepok innebär många utmaningar, säger Mattias Ocklind ansvarig arkitekt för uppdraget.

Det är en kvalitetsstämpel att ha vunnit ROT-priset och den här ombyggnaden förtjänar verkligen det.

Ur juryns motivering:

(…) på ett innovativt sätt lyckats förvandla en anonym 70-talsbyggnad till en kreativ miljö för moderna företag samtidigt som de hanterat den nytillkomna blåa kulturklassningen.

(…) Bärande stag som liknar ”vantskruvar” och speglande vertikaler i undertak, vilka bidrar till att trolla bort låga takhöjder, är exempel på smarta tekniska lösningar.

Projektet har genomförts med en samverkansentreprenad (partnering) vilket också är ett plus.

Jarlahuset byggdes ursprungligen 1974 med bland annat en kontorsdel som utgör cirka 17 000 kvadratmeter uthyrbar lokalyta. Byggnaden har i princip varit orörd sedan den byggdes och har nu genomgått en omfattande ombyggnation och modernisering. Konceptet har varit att bevara husets karaktär men ändå att öppna upp och skapa flexibla och effektiva kontorslokaler med miljömässiga hänsyn. Hyresgästerna i Jarlahuset är bland annat Hemköp, Forma, tidningsförlaget Talentum och Spotify.

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Läs mer om Jarlahuset

För mer information, kontakta: Jan-Åke Lindgren, Handläggande arkitekt, jan-ake.lindgren@sweco.se, telefon:+4687380186
Mattias Ocklind, Ansvarig arkitekt, mattias.ocklind@sweco.se, telefon:+4687380181