0 av 0 för ""

Ombyggnaden av Svenskt Tenn nominerad till årets ROT-pris

Ombyggnaden av Svenskt Tenns lokaler på Strandvägen 5 i Stockholm är nominerad till ROT-priset 2012. Swecos arkitektkontor är ansvariga arkitekter med både Svenskt Tenn och byggentreprenören som beställare. Butikskoncept är framtaget av Londonbaserade HMKM.

Svenskt Tenn har haft sina lokaler på Strandvägen 5 sedan 1927. Då den senaste större renoveringen gjordes på 1970-talet fanns nu ett stort behov att renovera och förbättra lokalerna. Ytorna har gjorts ljusare och mer tillgängliga. Fläktrum och teknikutrymmen har placerats i källaren vilket frigjort butiksyta och gett förutsättningar för dolda installationer och fasta undertak. Butiksytan har utökats från 700 till 1200 kvadratmeter.Entrén från 1927 har återställts i sitt ursprungliga läge och en tesalong inryms på övre planet.

– Utmaningen har varit att göra en stor och omfattande ombyggnad samtidigt som lokalernas starka karaktär bevaras. Svenskt Tenn har en lång och stark historia och det är viktigt att förvalta den, säger Johan Svanholm, ansvarig arkitekt för uppdraget.

Vinnaren av ROT-priset tillkännages den 28 september i Kulturhuset i Stockholm.

FAKTA
ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.  

Läs mer om priset och övriga nominerade.