0 av 0 för ""

Omfattande åtgärder krävs för att hejda uppvärmningen

FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i morse en specialrapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader. Rapporten visar att det inte är omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det kräver samlade ansträngningar i en omfattning som vi aldrig sett förr.

I klimatavtalet som slöts i Paris 2015 enades världens länder om att skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser, för att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och med målet att den ska stanna vid 1,5 grader.

I IPCC:s rapport konstateras nu att riskerna för stora och eventuellt oåterkalleliga effekter på grund av klimatförändringen ökar ju mer temperaturen höjs. Redan idag ser vi konsekvenser av den globala uppvärmningen i form av extremväder, höjda havsnivåer och smältande isar i Arktis.

– Forskningen visar nu tydligt att det är bråttom att ta tag i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det är åtgärderna som vi vidtar de närmaste 10 – 20 åren som avgör om vi kan lyckas hålla nere temperaturökningen, säger Swecos hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar.

Rapporten visar också att det finns stora vinster för människor och natur om vi klarar att hålla 1,5-graders uppvärmning, jämfört med 2 grader. Det skulle till exempel innebära en mindre höjning av havsnivån med följden att färre människor behöver flytta. Sannolikheten att havsisen i Arktis smälter helt om somrarna minskar också, och färre korallrev skulle försvinna.

All ökad uppvärmning påverkar människors hälsa, slår rapporten fast. Värmeböljor medför ökad dödlighet och sjukdomar, och näringsinnehållet ibland annat ris och vete sjunker i ett varmare klimat, samtidigt som skördarna minskar.

Det krävs dock snabba och omfattande förändringar av hela samhället om vi ska klara det. De globala utsläppen av koldioxid måste minska med 45% från 2010 års nivå till 2030, och vara noll nettoutsläpp år 2050.

– För oss som rådgivande samhällsutvecklare är det uppenbart att klimatfrågorna kommer att bli ännu mer centrala i framtiden. Det gäller inom såväl bygg och fastighet, infrastruktur och industri och energi. Högre krav ställs nu på oss alla att hitta större och snabbare klimatnytta oavsett vilken bransch vi verkar inom, säger Andreas Gyllenhammar.