0 av 0 för ""

”Omställningen till ett cirkulärt samhälle hänger på samverkan”

Det krävs flera aktörer i samverkan för att snabbare ställa om. Och det finns en stor vilja av att dela med sig. Swecos industrikonsulter har kavlat upp ärmarna och står redo att vägleda industribranschen att öka omställningstakten. Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter, deltog i ett rundabordssamtal om cirkulärekonomi på konferensen Hållbart näringsliv, och diskuterade just detta.

Hej Thomas! Vad kom fram i samtalet?
– Vi talade mycket om vikten av partnerskap. För ska vi klara omställningen till ett cirkulärt samhälle krävs det att vi jobbar tillsammans. Vi behöver samordna oss internt; inom vår egen verksamhet, med våra kunder och även branscher emellan om vi ska kunna ta de stora kliven. Det krävs aktörer i samverkan för att hantera cirkulära resursflöden effektivt. Som tur är finns det en stor vilja att dela med sig av både kunskap och best practice, vilket bådar gott.

Vad behöver hända härnäst?
– Jag skulle vilja trycka på partnerskap mellan olika bolag och branscher, till exempel genom att skapa tillfälliga start-ups för specifika satsningar. Och att vi tar vara på våra yngre talangers driv och fokus att arbeta mer hållbart, ge dem utrymme och möjlighet att utveckla och utvecklas. Ett intressant exempel som kom upp var problematiken med plast, där vi idag bränner plasten som ett steg i återvinningen, men där fokus borde vara på hur man istället kan återanvända den i större mån. Där finns stor potential och där kan även subventioner bli aktuella för arbetet framåt. Vi utformar nu konkreta affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, som ju alltför länge varit ganska oprecist och mest handlat om ökad återvinning. Naturvårdsverket håller också på att utforma konkret lagstiftning på området.

Hur kan vi öka omställningstakten?
– Nu skärps kraven och förväntningarna i rask takt inom hållbarhet, särskilt på klimatområdet. Många av de klimatmål och färdplaner som industrin har tagit fram har inte konkretiserats tillräckligt. Sweco har kavlat upp ärmarna och är redo att hjälpa till med det, för att säkerställa att våra kunder kan dra full nytta av omställningen. Det viktiga nu är att vi tillsammans jobbar mot ett bättre klimat genom större och bredare samarbeten.

För mer information, kontakta:
thomas.fogelstrom@sweco.se