0 av 0 för ""

Övergivna gruvor kan bli hållbara energilager

Storskalig och väderoberoende energilagring är en viktig pusselbit när det gäller att skapa en fossilfri framtid. Sweco har anlitats av Pumped Hydro Storage för att studera intäktsmöjligheterna för ett pumpvattenkraftverk i en övergiven gruva.

 

En stor utmaning med pumpvattenkraftverk är att de ofta kräver högre fallhöjder än vad de flesta svenska vattendrag erbjuder. Företaget Pumped Hydro Storage Sweden har hittat en möjlig lösning på problemet, genom att använda övergivna gruvor med hundratals meters fallhöjd.

– Pumpvattenkraftverk är en väletablerad teknik som fungerar så att vatten pumpas upp då tillgången på el är hög, och vatten släpps ner genom en turbin då efterfrågan på el är hög. Pumpvattenkraftverket utgör på detta sätt ett energilager, som ett gigantiskt batteri, säger Christian Holtz, uppdragsledare och energimarknadskonsult på Sweco.

Swecos roll har varit att studera intäktsmöjligheter för pumpvattenkraftverket idag och i framtiden, med ett ökat behov av att kunna lagra väderberoende förnyelsebar elproduktion. Eftersom projektet kommer att kräva stora investeringar för att kunna gå från idé till verklighet och krävs en god förståelse för framtida prisbild på en komplex elmarknad.

– Vår kund visste sedan tidigare att deras idé är en tekniskt och miljömässigt bra lösning, men har nu också fått en djupare förståelse för den framtida prisutvecklingen på de marknader där de har möjlighet att agera. I våra analyser ingår inte bara den vanliga spot-marknaden för el, utan även marknader för systemtjänster som att säkerställa att rätt frekvens upprätthålls i elnätet, och där kan vi se att intäktsmöjligheterna för anläggningen ökar påtagligt, säger Christian Holtz.

– Projektet blir ett av de första i sitt slag i världen och kan ge kostnadseffektiv energilagring genom att utnyttja befintlig infrastruktur i gamla gruvmiljöer. Sweco har varit till stor nytta för oss med prognoser för elmarknaden som ligger till grund för den ekonomiska intäktskalkylen, säger Otto Werneskog, grundare till Pumped Hydro Storage.

Både Christian och Otto påtalar samtidigt att det funnits utmaningar under resans gång. Pumped Hydro Storage är en nystartad lättrörlig aktör på en marknad i snabb förändring. Detta har ställt höga krav på Sweco att kunna vara flexibla, lyhörda och leverera snabbt.

– Vi har behövt sätta oss in i såväl kundens utmaningar och behov, som bitvis nya områden på väldigt kort tid. Jag tycker ändå att detta har fungerat väldigt bra tack vare en nära och bra dialog med kunden, som även gett oss väldigt mycket nya insikter på vägen som vi kanske inte hade räknat med när vi tog oss an det här uppdraget. Jag tror och hoppas att uppdraget även har varit en läroresa för vår kund Pumped Hydro Storage, säger Christian Holtz.

Pumped Hydro Storage kommer inom kort att bygga en pilotanläggning för pumpkraft i gruvmiljö, och där validera och demonstrera konceptet för energilagring som kallas Underground Pumped Hydro Storage (UPHS). Målet är att utveckla ett standardkoncept som kan användas för konstruktion av framtida fullskaliga anläggningar. Företaget har nyligen blivit beviljade stöd från Energimyndigheten att bygga en pilotanläggning. Läs mer här

 

 

Copy link
Powered by Social Snap