0 av 0 för ""

Översvämningsskydd nästa steg i klimatanpassning av Falsterbonäset

Extrema, klimatrelaterade väderhändelser förväntas inträffa oftare och vara mer omfattande under kommande decennier. I rapporten Planning for Climate Adaptation, belyser Swecos experter vad som behövs för att planera och utforma säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer. Insikterna berör inte bara storstäder – även mindre orter i inland och längs kuster har behov av att klimatanpassa. Ett exempel är Falsterbonäset, där Sweco länge haft olika uppdrag för att säkra området.

Nytt uppdrag med skyddsvall mot översvämningar
Med sitt kustnära läge hotas Falsterbonäset av stormar och en ständigt pågående långsam höjning av havsnivån på grund av klimatförändringar. Stora värden och bostäder riskerar att gå förlorade. Sweco har under flera år haft olika uppdrag för Vellinge kommun i processen med att klimatanpassa Falsterbonäset. Efter att ha tagit fram en handlingsplan tillsammans med kommunen fortsätter nu arbetet för våra klimatexperter. Det nya uppdraget avser detaljprojektering av ett översvämningsskydd i form av en skyddsvall runt näset.

– Falsterbonäset är ett bra exempel på lokal klimatanpassning. Skåne är låglänt med mycket kust, så här har man tidigt sett vad höjningen av havsnivån ger för konsekvenser och agerat. Ju förr man agerar och tar fram handlingsplaner, desto mer tid har man på sig och kan därför ha en bred och tidig medborgardialog om hur klimatanpassningarna ska gå till, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Positiva mervärden viktiga
Att visualisera så det blir tydligt för boende i området hur anpassningarna är tänkta att se ut, och förstärka dem med positiva mervärden, är även det en nyckel till framgång i arbetet. Som att göra ett promenadstråk eller en cykelbana på en översvämningsvall, eller utveckla den biologiska mångfalden på platsen. Detta bidrar till en kostnads- och nyttjandeeffektivitet som också är nödvändig i tider av pressad ekonomi och minskade anslag.

Vägen framåt för kommuner och näringsliv
– Det är viktigt med full fart framåt nu både när det gäller klimatanpassning och utsläppsminskning. Minskade utsläpp löser inte den klimatanpassning som måste till. Däremot kan det bli ett positivt kretslopp om till exempel en översvämningsvall även blir en cykelväg, så att fler tar cykeln. Näringslivet börjar också inse att även de måste jobba med klimatanpassning. Har man en verksamhet vid vatten som kan översvämmas, eller nära en stor skog som kan drabbas av brand, behövs proaktivitet och en handlingsplan för att trygga företaget och arbetsmiljö, säger Mattias Goldmann.

För mer information, kontakta:
Olof Persson, Olof.Persson@sweco.se

Läs mer om Swecos uppdrag på Falsterbonäset här >>
Läs mer om Klimatanpassning >>
Läs rapporten Planning for Climate Adaptation >>